26 maja 2024

Pamiętamy – Dziękujemy. Odsłonięcie muralu patriotycznego w miejscowości Hostynne-Kolonia – ZDJĘCIA

27 listopada odbyło się uroczyste odsłonięcie muralu patriotycznego na fasadzie Publicznej Szkoły Podstawowej w Hostynnem-Kolonia.

Mural powstał w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Historyczny mural – 1920 polskie zwycięstwo dla wolności Europy”. MON na ten cel przyznało dotację w kwocie 53 tys. zł.

Wykonawcą programu jest Stowarzyszenie Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej, we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacja i Rozwój wsi Hostynne, Hostynne-Kolonia, Łotów, Dobromierzyce oraz Gminą Werbkowice.

Mural z hasłem „Pamiętamy – Dziękujemy” oraz postaciami żołnierza i ucznia powstał, jako upamiętnienie polskich żołnierzy z 30. Pułku Strzelców Kaniowskich, walczących w tej okolicy w sierpniu 1920 roku.

Patronat honorowy nad uroczystością objęli:
– Ministerstwo Obrony Narodowej
– Stowarzyszenie Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej
– Stowarzyszenie Edukacja i rozwój wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce
– Gmina Werbkowice

Warto wspomnieć, że w tym roku przypada 100. Rocznica bitwy Polsko-Bolszewickiej, której obchody oddające hołd bohaterom poległym w obronie Ojczyzny obyły się we wrześniu przy pomniku poległych żołnierzy 30. Pułku strzelców Kaniowskich WP w Hostynnem-Kolonii. Uroczystość odsłonięcia muralu również upamiętnia tamte wydarzenia.

­

info i fot. GOK w Werbkowicach