Pasowanie na czytelnika w Moniatyczach

Piękny czwartkowy poranek, 14 grudnia 2017, a nasi uczniowie pełni emocji. To właśnie tego dnia siedmiu wspaniałych uczniów klasy drugiej Szkoły Podstawowej w Moniatyczach dołączyło do grona pasowanych na czytelnika.

Reklamy

 

Wstępem do uroczystości była lekcja otwarta dla rodziców, poprowadzona przez wychowawcę klasy drugiej p. A. Mroczek.

Rodzice, którzy bardzo chętnie uczestniczą w życiu klasy, zaszczycili nas 100% frekwencją. Podczas zajęć mieli oni bezpośrednią możliwość obserwacji postępów w nauce własnego dziecka oraz poznania bliżej pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela. Tematem zajęć było ,,Niezwykłe spotkanie z Calineczką” oraz poznanie życiorysu H.Ch. Andersena. Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem na lekcji, dokładną znajomością treści lektury oraz dobrym tempem pracy.

Po zakończonej lekcji otwartej nadeszła pora na część artystyczną pt ,,Spotkanie u babci”. Centralnym punktem wystąpienia było złożenie przyrzeczenia o szanowaniu i kochaniu książek. Aktu pasowania dokonały p. S. Luchowska z Gminnej Biblioteki Publicznej w Moniatyczach wraz z p. D. Smalej w-ce dyrektor Szkoły Podstawowej. Pamiątką z tego wydarzenia był wręczony dla każdego ucznia dyplom oraz książka. Wierząc zapewnieniom dzieci, mamy nadzieję, że będą oni częstymi gośćmi zarówno w Bibliotece Publicznej jak i szkolnej.

 

Wychowawca klasy II

fot. SP w Moniatyczach