Pasowanie na przedszkolaka w Alojzowie (ZDJĘCIA)

Pasowanie na przedszkolaka to pierwsza tak ważna uroczystość przedszkolna dla dzieci z Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Lokomotywa” w Alojzowie.

Reklamy

Placówka funkcjonuje już drugi rok, realizując ideę edukacji włączającej, a jej celem jest edukacja, wychowanie i wszechstronny rozwój dziecka, niezależnie od poziomu jego funkcjonowania psychofizycznego.

Uroczystość „Pasowania na Przedszkolaka” odbyła się 5 listopada 2021 r., a uczestniczyli w niej zaproszeni goście, rodzice i nasze wspaniałe dzieci.

W tym ważnym dniu, swoją obecnością zaszczycili nas:

Pani Agnieszka Skubis-Rafalska – Wójt Gminy Werbkowice

Pani Marta Piotrowska-Lackowska – wiceprzewodnicząca PSONI Koło w Werbkowicach

Pani Monika Ścibak – Dyrektor OREW w Alojzowie

oraz nasze przedszkolaki, ich rodzice, kadra pedagogiczna Przedszkola i OREW-u wraz z wychowankami.

Uroczystość rozpoczęła się powitaniem wszystkich przybyłych gości przez Panią Dianę Duliban – dyrektora Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Lokomotywa” w Alojzowie. Następnie, nasze maluchy, wraz ze swoimi nauczycielami, przedstawiły program artystyczny, podczas którego tańczyły i grały na instrumentach muzycznych.

Dyrektor naszego Przedszkola dużym ołówkiem dokonała pasowania każdego przedszkolaka, a potem nasi mali – wielcy bohaterowie w sposób symboliczny podpisały dokument poprzez kolorowy odcisk palca. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia, dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy „Pasowania na Przedszkolaka” i wiele prezentów od kadry pedagogicznej, a także naszych miłych gości.

Na zakończenie uroczystości, przedszkolaki wraz z rodzicami, zaproszonymi gośćmi i wychowawcami udali się na przygotowany poczęstunek.

Była to dobra okazja do integracji, wymiany doświadczeń i rozmów na temat współpracy i form terapii. Przedszkolakom życzymy, aby ten nowy rozdział w ich życiu, przyniósł im wiele radości, satysfakcji i przyczynił się do jak najpełniejszego rozwoju w każdej sferze, w czym na pewno będą pomagać wszyscy zatrudnieni tu nauczyciele wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagodzy, rehabilitant, psycholog i logopeda.

­

(tekst: Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Lokomotywa” w Alojzowie, fot. UG Werbkowice)


Zobacz też:

Marylin Monroe spod Hrubieszowa

Marylin Monroe spod Hrubieszowa