Patrz i słuchaj – spotkania dzieci z policjantami

Wczoraj w ramach akcji „Patrz i słuchaj” skierowanej głównie do pieszych, jako niechronionych uczestników ruchu drogowego, hrubieszowscy policjanci spotkali się z dziećmi w szkołach naszego powiatu.

Reklamy

 

Wczoraj hrubieszowscy policjanci pojechali do szkół na terenie powiatu, aby porozmawiać o bezpieczeństwie. Spotkania odbyły się w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej „Patrz i słuchaj” , która skierowana jest głównie do pieszych.

Celem akcji jest przede wszystkim przypominanie, uświadamianie oraz zwracanie uwagi, szczególnie pieszym – jako niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, na zagrożenia związane między innymi z:

Reklamy

  • bezpośrednim wejściem na jezdnię przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
  • wejściem na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,
  • przechodzeniem przez jezdnię w miejscu niedozwolonym,
  • wejściem na jezdnię przy czerwonym świetle,
  • chodzeniem nieprawidłową stroną drogi,
  • korzystaniem z telefonów, tabletów czy innych urządzeń w trakcie przechodzenia przez przejście dla pieszych.

Warto przypomnieć, że pieszy to nie tylko osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i niewykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami, ale również osoba prowadząca, ciągnąca lub pchająca rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, poruszająca się w wózku inwalidzkim, a także osoba w wieku do 10 lat kierująca rowerem pod opieką osoby dorosłej.

Podczas wczorajszych spotkań przypomniano o przestrzeganiu przepisów, koncentracji, obserwacji terenu, wzajemnym szacunku i życzliwości. Te czynniki z pewnością mają istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

 

(źródło i fot. KPP Hrubieszów / E.K.)