Pierwsze miejsce w województwie dla Zespołu Szkół w Mirczu

W roku szkolnym 2013/2014 Samorządowy Zespół Szkół w Mirczu przystąpił do XI edycji konkursu organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Lublinie przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie pod nazwą „Kształtujemy tożsamość krajobrazu”.

Reklamy


 

Celem konkursu było utworzenie przyszkolnego ogrodu.

W ramach działań przy szkole utworzono „Miniogród botaniczny”.


W ramach realizacji działań zostały też przeprowadzone konkursy:

1)„Roślinność naszego regionu.”- konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną.

2)„Jakie to drzewo?” – konkurs wiedzy.

3) „Konkurs na najciekawszy zielnik.”

4) Na projekt miniogrodu botanicznego.


Zorganizowano również wycieczkę do Ogrodu Botanicznego w Lublinie.

Dzięki utworzeniu miniogrodu możliwe będzie prowadzenie zajęć terenowych i żywych lekcji przyrody, biologii, geografii w naturalnym środowisku.

W realizację działań włączyli się nauczyciele, uczniowie, rodzice przy wsparciu Gminy Mircze, WFOŚ i GW w Lublinie oraz wielu innych współpracujących ze szkołą osób.

Nasze działania zostały docenione zajęciem I miejsca w województwie lubelskim i otrzymaniem nagrody rzeczowej w wysokości 4500 zł. związanej z utrzymaniem i pielęgnowaniem ogrodu. tekst J. Czerniak

fot. SZS Mircze