4 grudnia 2023

Pieszo przez przejście graniczne w Dołhobyczowie tylko do końca roku

Z końcem roku kończy się pilotaż ruchu pieszego na drogowym przejściu granicznym Dołhobyczów – Uhrynów.

Reklamy

 

Przejście graniczne Dołhobyczów – Uhrynów jest w całości zlokalizowane po polskiej stronie, gdzie kontroli granicznej dokonują polskie i ukraińskie służby graniczne. Na potrzeby pilotażu dla ruchu pieszego przeznaczono tam jeden z budynków dedykowany do odprawy autobusów.

Pilotaż ruchu pieszego w Dołhobyczowie rozpoczął się 1 lipca 2015r. Celem pilotażu była ocena zapotrzebowania społecznego na ten typ rozwiązania oraz ustalenie przewidywalnej skali ruchu granicznego pieszych. Uzyskane podczas pilotażu informacje posłużą w przyszłości do zaprojektowania i wykonania odpowiedniej infrastruktury przejścia pieszego, zapewniając odpowiednie warunki i bezpieczeństwo dla osób chcących skorzystać z takiej formy podróży.

Reklamy

Tymczasowy charakter infrastruktury, dedykowanej do odpraw w ruchu pieszym, stwarza wiele zagrożeń i nie umożliwia kontynuacji pilotażu w jego obecnej formie. Dodatkowo, mając na uwadze wydłużone czasy oczekiwania na przekroczenie granicy państwowej przez osoby podróżujące autokarami, zasadnym jest, aby znajdujące się na terenie drogowego przejścia granicznego pasy odpraw autokarowych wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem.

Obecnie, w ciągu doby, granicę w Dołhobyczowie przekracza około 3,5 tys. podróżnych, z czego pieszo lub rowerem – ok. 850 osób.

Realizacja pilotażowego programu odpraw granicznych w ruchu pieszym była możliwa dzięki porozumieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej z Szefem Służby Granicznej Ukrainy, zawartego na podstawie art. 9 pkt. 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 maja 1992 r.

Drogowe polsko-ukraińskie przejście graniczne Dołhobyczów – Uhrynów jest w całości zlokalizowane po polskiej stronie i kontroli granicznych dokonują w tym miejscu zarówno polskie, jak i ukraińskie służby graniczne. Przeznaczone jest dla całodobowego, międzynarodowego ruchu osobowego. Przejście to jest najnowocześniejszym przejściem granicznym w Polsce na granicy zewnętrznej UE. Powstało, aby odciążyć sąsiednie drogowe przejścia graniczne z Ukrainą w Hrebennem i Zosinie, z których korzysta wielu podróżnych, udających się do Lwowa.

 

źródło i fot. NOSG