Piknik Sołtysa w Przewodowie

W minioną niedzielę 14 maja po raz kolejny w Przewodowie odbył się „Piknik Sołtysa”.

Reklamy

 

Głównymi organizatorami byli:

– Gmina Dołhobyczów

– Stowarzyszenie „AKTYWNI” w Przewodowie

– Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie Biblioteka Przewodów

– Sołectwo Przewodów

– Ochotnicza Straż Pożarna w Przewodowie.

 

Na festynie miło było gościć:

Pana Grzegorza Drewnika – Gospodarza Gminy Dołhobyczów

Pana Alfreda Kulikowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy

Pana Stanisława Staszczuka – Członka Zarządu Rady Powiatu Hrubieszów

Pana Pawła Kosińskiego – Insp. do spraw kultury fizycznej, sportu i turystyki w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie

Pana Tadeusza Bodaka – Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Obecnością swoją zaszydziły również delegacje z Ukrainy w osobach:

Pan Iwan Iwańczuk – Wójt Gminy Litowież

Pan Igor Piatocha – Dyrektor Biura Poselskiego

Pani Tatiana Gnatyszyn – Przedstawicielka Stowarzyszenia „Sokalskie Biuro Antykorupcyjne”

 

Na „Piknik Sołtysa” przybyli również Radni i Sołtysi z całej gminy. Uczestników festynu zabawiały zespoły:

– Kapela MOCH – BAND z Mircza

– Chór ukraiński – ZASPIW         

– Zespół ludowy TO I OWO NA LUDOWO z Gródka

– Solistka – ANNA KOSTKIEWICZ

– Ludowy zespół ukraiński z LITOWIEŻA

– Zespół muzyczny TAKT z Ulhówka.

Zabawę pod gwiazdami do godz. 24-ej prowadził zespół MASTERFOX z Zamościa.

 

Wszyscy Sołtysi zostali obdarowani przez Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy funkcjonalnymi teczkami. Uczestnicy festynu częstowali się grochówką, ufundowaną przez Gminę Dołhobyczów, a Starostwo Powiatowe sfinansowało darmową zjeżdżalnię dla dzieci. Imprezie towarzyszyły konkurencje zręcznościowe, w których brali udział reprezentanci z poszczególnych sołectw. Była siatkówka, przeciąganie liny, rzut kaloszem, rozduszanie balonów, szukanie jajek w stogu siana, podnoszenie baniek z wodą na czas i inne. Ważne, że przy tym wszyscy świetnie się bawili, łącznie z władzami. Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane przez Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie.

W organizację imprezy włączyło się wiele osób i instytucji.

Serdeczne podziękowania dla Pana Grzegorza Drewnika za osobiste zaangażowanie w wiele spraw dotyczących festynu, dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oszczowie za wystawienie stoiska z pracami uczestników.

Organizatorzy festynu kierują serdeczne podziękowania do sponsorów: Pana Józefa Suflidy – z Lipiny, Pana Henryka Holuka, Pana Jerzego Szymańskiego z AGROCOM Setniki, Pana Alfreda Bieleckiego z Majdanu, Pana Wronki – Piekarnia Suszów, Pana Artura Skrzypa, właściciela Piekarni – Cukierni w Werbkowicach. 

Podziękowania należą się również Starostwu Powiatowemu w Hrubieszowie, Stowarzyszeniu Aktywni, Przygranicznemu Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie, Jednostce OSP Przewodów oraz Sołectwu Przewodów. Słowa podziękowania kierujemy do Pana Jarosława Sędeckiego, Pana Mariusza Góry, Państwa Dariusza i Barbary Dębowczyków, Pana Piotra Pryjmy, Pana Bolesława Majchera, Pani Katarzyny Szulc, Pana Marka Martyniaka.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom festynu. Do zobaczenia za rok!

 

Biblioteka Publiczna w Przewodowie

 


 

Więcej zdjęć:

 http://www.dolhobyczow.naszgok.pl/n,piknik