Po akcji ratunkowej w gminie Dołhobyczów. Podziękowania

30 sierpnia 2019 r., na terenie gminy Dołhobyczów, doszło do gwałtownych i obfitych opadów deszczu, które spowodowały zalanie wielu posesji, pól i dróg. Zagrożona była też Szkoła Podstawowa, remizo – świetlica oraz magazyn ze zbożem w Hulczu. Strażacy, samorząd i mieszkańcy przeprowadzili akcję ratunkową.

Reklamy

 

W Hulczu woda po gwałtownych opadach deszczu zalała niżej położony teren przy szkole: boisko szkolne, plac zabaw ponadto w budynku szkoły podstawowej zalała szatnie i piwnicę, dodatkowo zalewała drogę powiatową i sąsiedni budynek remizo – świetlicy.

Na miejscu działaniami kierował z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Hrubieszowie st. kpt. Tomasz Zwolak. Do akcji ratowniczej włączyły się jednostki PSP, OSP, Wójt Gminy i mieszkańcy Hulcza. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz na wypompowywaniu wody z piwnic i szatni budynku szkoły podstawowej oraz zabezpieczeniu przed zalaniem budynku remizo – świetlicy workami z piaskiem. Równocześnie przepompowywano wodę z zalanego przyszkolnego boiska i placu zabaw przy użyciu pomp szlamowych, pomp pływających, motopomp pożarniczych i pompy o dużej wydajności z JRG Hrubieszów. Workami z piaskiem zabezpieczono też sąsiadującą posesję.

Dzięki zastosowaniu pompy dużej wydajności, poziom wody zaczął się obniżać i nie doszło do zalania sąsiadującej bezpośrednio ze szkołą posesji, na której zagrożone zalaniem było ok 120 ton zmagazynowanego zboża.

Po wypompowaniu wody z zalanych szatni i piwnicy szkoły podstawowej oraz z rozlewiska i po udrożnieniu przepustu drogowego na drodze powiatowej, ratownicy przystąpili do oczyszczania drogi z błota i mułu.

Na miejscu działań był Wójt Gminy Dołhobyczów, który brał czynny udział w działaniach oraz przedstawiciel Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, który zorganizował worki na piasek i szpadle.

Wstępnie straty oszacowano na 10 tys. zł., uratowano mienie o wartości 500 tys. zł.

W Liskach woda zalała kilka budynków inwentarskich. Działania straży polegały na udrożnieniu odpływów z posesji, ewakuowano bydło z zalanej obory, z której następnie wypompowano wodę oraz wybrano naniesioną przez wodę błoto.

W czasie akcji ratowniczej wypadkowi uległ jeden ratownik z OSP KSRG Dołhobyczów (podczas przemieszczania się po zalanym terenie noga ratownika utknęła w wymytej przez wodę szczelinie), na miejsce zostało wezwane pogotowie, ratownik został zabrany do szpitala.

Na miejsce akcji przybył z-ca komendanta KP PSP w Hrubieszowie i Wójt gminy Dołhobyczów. Zadysponowany został ciężki sprzęt w celu udrożnienia drogi, na której znajdowała się naniesiona przez wodę ziemia z pól.

W Dołhobyczowie woda zalała rampę rozładunkową dyskontu. Strażacy wypompowali wodę chroniąc sklep przed zalaniem.

W Oszczowie i Horodyszczu strażacy odprowadzili wodę z 4 posesji oraz wypompowali wodę z zalanej piwnicy w budynku gospodarczym.

Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie składa podziękowania jednostkom OSP z terenu gminy Dołhobyczów, Mircze i Hrubieszów, władzom powiatu hrubieszowskiego i gminy Dołhobyczów oraz mieszkańcom gminy Dołhobyczów za wzorową współpracę przy usuwaniu skutków podtopienia.

 

(tekst: KP PSP Hrubieszów, fot. st. kpt. Piotr Sendecki)