Pod skrzydłami Natury 2000

W dniu 28 maja 2015 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu dla nauczycieli „Pod skrzydłami Natury 2000 – działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny” na scenariusz zajęć edukacyjnych dotyczących bioróżnorodności, obszarów Natury 2000, różnych form ochrony przyrody oraz wpływu zmian klimatu na ekosystemy.

Reklamy

 

Do Biura Organizacyjnego Konkursu wpłynęło pięć prac konkursowych.

 

Jury Konkursu zadecydowało przyznać nastepujące nagrody:

I miejsce – Danuta Smyk

II miejsce – Marta Krupa

III miejsce – Małgorzata Szpyrka

 

Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne gratulacje i dziękujemy za udział w KONKURSIE.

 

 

info: UG Mircze