Podsumowanie cyklu „szerokopasmowych” spotkań informacyjnych

W czerwcu zakończono realizację jednego z najważniejszych elementów kampanii promującej Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” czyli cykl 213 spotkań informacyjnych. Od sierpnia 2014 r. wzięło w nich udział ponad 6 tysięcy mieszkańców Lubelszczyzny.

Reklamy

Cykl bezpłatnych i otwartych dla wszystkich zainteresowanych spotkań rozpoczął się w sierpniu
2014 r. w powiecie chełmskim, a zakończył w czerwcu br. w powiecie tomaszowskim. W międzyczasie „szerokopasmowa” ekipa odwiedziła kolejno z prelekcjami gminy w powiatach bialskim, łukowskim, ryckim, puławskim, biłgorajskim, krasnostawskim, lubelskim, łęczyńskim, kraśnickim, lubartowskim, opolskim, janowskim, włodawskim, świdnickim, parczewskim, radzyńskim, zamojskim oraz hrubieszowskim.

W trakcie spotkań mieszkańcy poznawali stan zaawansowania największego projektu szerokopasmowego realizowanego w Polsce Wschodniej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Nabyli także wiedzę jak efektywnie korzystać z nowoczesnych technik cyfrowych oraz w jaki sposób internet może ułatwić ich codzienne życie.

Bilans cyklu „szerokopasmowych” spotkań informacyjnych przedstawia się następująco:

  • ponad 6240uczestników,

  • 213 liczba gmin, w których odbyły się „szerokopasmowe” spotkania informacyjne.

  • 20liczba powiatów, w których odbyły się „szerokopasmowe” spotkania informacyjne.

„Szerokopasmowa” kampania informacyjno-promocyjna, której częścią były spotkania
dla mieszkańców Lubelszczyzny potrwa do końca września br.

Kontakt: Grzegorz Szczytowski, Biuro Prasowe Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo lubelskie” tel. 602 777639 e-mail: grzegorz@vena.lublin.pl