Pomoc żywnościowa w gminie Dołhobyczów

W gminie Dołhobyczów odbędzie się kolejna dystrybucja żywności w ramach programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Reklamy

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dołhobyczowie informuje, że w dniach:

5 lutego 2020 – Przewodów, obok Domu Kultury w godz. 9.30 – 14.00

6 lutego 2020 – Przewodów, obok Domu Kultury w godz. 9.30 – 14.00

7 lutego 2020 – Przewodów, obok Domu Kultury w godz. 9.30 – 13.00

odbędzie się kolejna dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc żywnościowa będzie wydawana na podstawie skierowań wydanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dołhobyczowie.

Osoby zainteresowane, które nie posiadają skierowania, proszone są o zgłoszenie się do pracowników socjalnych GOPS w Dołhobyczowie, celem uzyskania niezbędnego dokumentu.

Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby, których dochód nie przekracza:

1402 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej

1056 zł miesięcznie na osobę w rodzinie

oraz znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dołhobyczowie

 

info: Urząd Gminy Dołhobyczów