W dniach 23 – 24 września, są wydawane w Mirczu produkty w ramach finansowanego przez Unię Europejską programu pomocy żywnościowej.

Reklamy

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Nasz Dom w Modryniu informuje, że w dniach 23 – 24 września, w godz. 10:00 – 12:00 w Mirczu – POM, są wydawane produkty w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

Mieszkańcy gminy Mircze, które posiadają aktualne skierowania wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu mogą odebrać produkty żywnościowe z kolejnych transz.

Reklamy

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W jego ramach osoby najbardziej potrzebujące w Gminie Mircze będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


info: UG w Mirczu