Pomogli niepełnosprawnym w Kowlu

W dniach 4 – 5 marca 2016 r. grupa wolontariuszy ze Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Potrzebujących „Przytulisko” z Chełma oraz Stowarzyszenia „Aktywni” w Przewodowie na czele z Kawalerem Orderu Uśmiechu – Marianem Lackowskim, udała się do Kowla na Ukrainie z pomocą humanitarną dla tamtejszego Centrum Rehabilitacyjnego.

Reklamy


Stowarzyszenie „Reabilitacyjnyj Centr” istnieje  od kilkunastu lat; zajmuje się pomocą, opieką oraz rehabilitacją osób niepełnosprawnych – mówi p. Natalia Słowikowa Dyrektor  Centrum.

Czas na zbiórkę był niewielki   ale udało się zebrać sporo żywności , odzieży , środków czystości oraz owoców. Radość tych ludzi była przeogromna… To jednak kropla w morzu.

Reklamy

W sobotę 5 marca 2016 r. w godzinach południowych spotkaliśmy się w siedzibie Centrum Rehabilitacji w Kowlu  z podopiecznymi organizacji oraz ich rodzinami. Przywitała nas  p. Dyr. Natalia Słowikowa, która opowiedziała o działalności Stowarzyszenia. Po przywitaniu i krótkim przedstawieniu, gospodarze zaskoczyli nas pięknym występem swoich podopiecznych. Zauważyliśmy, że wkładają Oni w to co robią wiele serca, czym wzbudzili zachwyt  a nawet rozrzewnienie nas wszystkich.

Niektórzy  członkowie naszej wolontariackiej grupy to byli muzycy i wokaliści: ANIA KOSTKIEWICZ, DARIUSZ TOKARZEWSKI, MARIUSZ MATERA, JAROSŁAW BUCZEK i LECH BŁAZUCKI, którzy również z chęcią dali piękny recital polskich i ukraińskich utworów; pozostali wolontariusze, m.in. p. JOLANTA KRAMEK z Chełma wsparli naszą Akcję nie tylko duchowo ale też materialnie.

Pobyt ten był krótki, jednak emocji i wzruszeń nie było końca. Cieszy nas fakt, że mogliśmy pomóc. Mamy nadzieję, że współpraca pomiędzy naszymi Stowarzyszeniami będzie się rozwijała. Podczas rozmowy  z Merem Miasta Kowla, artyści nasi zadeklarowali występ w Kowelskim Centrum Kultury na rzecz potrzebujących, który planujemy na koniec kwietnia br.

W drodze powrotnej odwiedziliśmy polskie mogiły na cmentarzu w Kowlu. P. Marian Lackowski wiele nam opowiedział na temat  grobów polskich policjantów poległych na służbie w latach 1919 – 1940, żołnierzy poległych w kampanii wrześniowej oraz wielu innych… przybliżył  nam historię – nie jednemu z nas łza zakręciła się w oku – to było szczególne przeżycie.

Konwój ten nie odbył by się gdyby nie pomoc wielu osób i instytucji, które jednak pragną pozostać anonimowe, ale którym z całego serca w imieniu Stowarzyszenia w Kowlu, jak i naszych Stowarzyszeń – DZIĘKUJEMY!

Potrzeby są ogromne, ciągle brakuje żywności, odzieży ale najbardziej sprzętu do rehabilitacji. Gdyby ktoś z państwa miał możliwość przekazania czegokolwiek – prosimy o kontakt:

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących PRZYTULISKO – 607 663 44,

Stowarzyszenie AKTYWNI w Przewodowie – 509 449 729.

                                                                                   

 

Aneta Środa

Stowarzyszenie AKTYWNI w Przewodowie