Ponad 4 tysiące podróżnych przekroczyło granicę w ruchu pieszym przez przejście Dołhobyczów – Uhrynów

Piesze przejście Dołhobyczów – Uhrynów cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród podróżnych. W ciągu blisko miesiąca jego funkcjonowania, granice przekroczyło pieszo lub rowerem ponad 4000 podróżnych. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowili Ukraińcy ponad 3000 osób oraz Polacy, których było prawie 1000 osób.

Reklamy

 

Ruch pieszy na przejściu możliwy jest dzięki porozumieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej z Szefem Służby Granicznej Ukrainy, zawartego na podstawie art. 9 pkt. 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 maja 1992 r.

Dotychczas granicę z Ukrainą można było przekraczać pieszo jedynie przez przejście graniczne w Medyce. Terminal Dołhobyczów – Uhrynów  jest pierwszym takim przejściem na Lubelszczyźnie. Przedsięwzięcie ma charakter pilotażowy i realizowane będzie do końca tego roku.

Drogowe polsko-ukraińskie przejście graniczne Dołhobyczów – Uhrynów jest w całości zlokalizowane po polskiej stronie i kontroli granicznych dokonują w tym miejscu zarówno polskie jak i ukraińskie służby graniczne. Przeznaczone jest dla całodobowego, międzynarodowego ruchu osobowego.

Przejście graniczne pod względem rozwiązań organizacyjnych i architektonicznych jest jednym z najnowocześniejszych przejść na granicy zewnętrznej z UE. Przejście zostało uruchomione przed rokiem. Powstało, aby odciążyć sąsiednie drogowe przejścia graniczne z Ukrainą w Hrebennem i Zosinie, z których korzysta wielu podróżnych, udających się do Lwowa. źródło i fot. NOSG