Poprawne badania polaryzacji korzeni buraka cukrowego w KSC – ZDJĘCIA

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. informuje, że uzyskane wyniki potwierdziły właściwe określanie polaryzacji i poprawność analiz wykonywanych we wszystkich laboratoriach w poszczególnych Oddziałach KSC S.A.

Reklamy

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. informuje, że stosownie do ustaleń z Radą Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy KSC S.A. dotyczących badania sprawdzającego polaryzację buraków cukrowych dostarczanych do Oddziałów Spółki, w dniach 18-20 listopada 2020 r. przeprowadzono badania sprawdzające we wszystkich Cukrowniach KSC S.A.

We wszystkich Oddziałach, w obecności przedstawicieli Plantatorów, pobrane zostały próby miazgi korzeni i przekazane do badań w dwóch niezależnych laboratoriach chemicznych. Uzyskane wyniki potwierdziły właściwe określanie polaryzacji i poprawność analiz wykonywanych we wszystkich laboratoriach surowcowych na liniach oceny surowca w poszczególnych Oddziałach KSC S.A.

Reklamy

Szczegółowe wyniki zostały przedstawione przedstawicielom Plantatorów i Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy KSC S.A.

­

tekst i fot. Krajowa Spółka Cukrowa S.A.


Na zdjęciach:

Badania przeprowadzane w obecności przedstawiciela Plantatorów.

Próbki miazgi buraków cukrowych zapakowane sterylnie.

Robot w laboratorium surowcowym KSC S.A.