Porady prawne: Co zrobić gdy rośliny sąsiada przekraczają granicę działek?

Rośliny przerastające przez granicę działek, hałasy i smród to najczęstsze problemy w relacjach z sąsiadami.

Reklamy

Własność, w krajach rządów prawa jest podstawowym prawem. W Polsce własność jest chroniona przez Konstytucję oraz przepisy prawa cywilnego. Zgodnie z art. 140 kodeksu cywilnego: „W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą”.

Oznacza to, w praktyce, że prawo własności ograniczane jest w zasadzie wyłącznie prawami własności innych osób.

Reklamy

W przypadku, gdy dochodzi do naruszenia prawa własności, w kodeksie cywilnym znajdziemy narzędzia do ochrony i możemy podjąć stosowne działania, w zależności od rodzaju naruszenia jakie nas dotknęło.

W sytuacjach typowych, gdy z działkami sąsiedzkiej na naszą działkę zwisają gałęzie albo przechodzą korzenie w myśl art. 150 kodeksu cywilnego mamy prawo wezwać właściciela sąsiedniej nieruchomości do ich przycięcia w określonym terminie następnie możemy je obciąć i zatrzymać. Nie dotyczy to wycięcia drzew, bowiem w wielu przypadkach konieczne będzie uzyskanie zgody.

Często zetknąć się można z nadmiernym i uciążliwym oddziaływaniem na działkę sąsiada. Chodzi tu o tzw. immisje czyli jak stanowi art. 144 kodeksu cywilnego działania, które zakłócają korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Oddziaływania te mogą przybierać formę: hałasu, smrodu, nadmiernego zacienienie itp.

W takich przypadkach właścicielowi, któremu zakłócono korzystanie z działki może domagać się, również na drodze sądowej, przywrócenia stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń (roszczenie negatoryjne). Jeżeli dodatkowo doszło do powstania szkody majątkowej może domagać się odszkodowania zgodnie z zasadami dla czynów niedozwolonych.

­

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie


Zobacz też:

Porady prawne: Jak uzyskać odpis aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu?

Porady prawne: Jak uzyskać odpis aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu?