Porady prawne: Czy można założyć i prowadzić działalność gospodarczą na zasiłku macierzyńskim?

Można. Przebywając na zasiłku macierzyńskim, urlopie rodzicielskim czy wychowawczym można założyć i prowadzić działalność gospodarczą.

Reklamy

 

Istotne jest to, że przebywając na urlopie macierzyńskim, mama pobiera zasiłek i w tym czasie w głównej mierze powinna zajmować się dzieckiem. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby prowadziła firmę, ale należy to robić w takim stopniu, aby to nie uniemożliwiało sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Firmę można więc założyć i prowadzić, ale musi ona być prowadzona w takim zakresie aby nie zakłócała opieki nad dzieckiem.

Kolejna istotna rzecz, czy od razu należy zarejestrować firmę?  Nie. Od 30 kwietnia 2018 roku można prowadzić działalność niezarejestrowaną, która polega na tym, że osoba, która  uzyskuje z wykonywanej przez siebie działalności miesięczny przychód nie większy niż określony w ustawie, może osiągać taki przychód bez obowiązku zakładania działalności gospodarczej. Działalność nierejestrowana nie jest działalnością gospodarczą, stanie się nią  dopiero wtedy, gdy dojdzie do przekroczenia kwoty przychodów określonej w ustawie. Dzięki wprowadzeniu działalności nierejestrowanej, o wiele łatwiej można np. przetestować pomysł na biznes, bez ponoszenia dodatkowych obciążeń.

Chcąc prowadzić firmę bez rejestracji czyli działalność nierejestrowaną, należy spełnić następujące warunki:

  1. Działalność ta jest możliwa wyłącznie dla osób, które przez ostatnie pięć lat nie prowadziły firmy.
  2. Działalność ta nie wymaga uzyskania koncesji, pozwoleń i licencji.
  3. Działalność nierejestrowaną można prowadzić tylko do takiego momentu, w którym miesięczny przychód z tej działalności nie przekroczy 50% minimalnego wynagrodzenia. W 2019 roku jest to kwota 1125 zł.
  4. Nie można prowadzić tej działalności w formie spółki cywilnej.

Działalność nierejestrowana nie wymaga posiadania NIP, REGON, konta bankowego, czy prowadzenia księgowości. O fakcie prowadzenia działalności bez rejestracji nie informuje się żadnego urzędu, ani ZUS. Polega to na tym, że po prostu rozpoczyna się sprzedaż lub świadczenie usług. Nie oznacza to jednak, że jest zwolniona z podatku. Z tytuł prowadzenia działalności niezarejestrowanej należy bowiem odprowadzić podatek dochodowy.

Niezarejestrowana działalność jest świetnym rozwiązanie na dorobienie sobie niewielkich pieniędzy, na sprawdzenie rynku i tego, czy nasza oferta jest odpowiednia dla potencjalnych klientów.

Warto również podkreślić, że  jeżeli mama prowadziła działalność jeszcze przed urodzeniem dziecka, to w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, może nadal prowadzić działalność i uzyskiwać przychody. Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej podlega wówczas tylko obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, natomiast nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe). Składki będzie opłacał ZUS. Mama składki może opłacać dobrowolnie.

 

 

radca prawny Małgorzata Dąbek

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie