Porady prawne: Czy obdarowany najbliższy musi zapłacić podatek?

Darowizna, to najbardziej rozpowszechniona forma przekazywania sobie majątku pomiędzy najbliższymi członkami rodziny pod tytułem darmym. Jednak darowizna może być udzielona również osobom obcym, albo też osobom prawnym ( np. stowarzyszeniom, fundacjom, a także spółkom prawa handlowego).

Reklamy

 

Czy obdarowany najbliższy musi zapłacić podatek?

Darowizna, to najbardziej rozpowszechniona forma przekazywania sobie majątku pomiędzy najbliższymi członkami rodziny pod tytułem darmym. Jednak darowizna może być udzielona również osobom obcym, albo też osobom prawnym (np. stowarzyszeniom, fundacjom, a także spółkom prawa handlowego).

Z prawnego punktu widzenia jest to umowa, opisana w kodeksie cywilnym, na podstawie której darczyńca przekazuje obdarowanemu bezpłatnie jakąś korzyść kosztem własnego majątku, zaś obdarowany korzyść taką przyjmuje. Darowizna może dotyczyć: nieruchomości, ruchomości, w tym pieniędzy, albo innych praw majątkowych (np. udziałów w spółkach, akcji,  obligacji).

Ustawa o podatku od spadków i darowizny dzieli podatników na grupy. Przynależność do którejś z nich decyduje o  sytuacji związanej z obowiązkami podatkowymi.

Pierwszą grupę stanowią osoby najbliższe: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, synowa, zięć, teściowie. W ramach tej grupy, jako tzw. „grupa zero” wyróżni są: małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha.

W drugiej grupie również znajdują się dalsze osoby powiązane rodzinnie: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych. Trzecia grupa, to osoby inne, w tym obcy.

Zasadą jest, że również od darowizny obdarowany ma obowiązek zapłacić podatek. Dla każdej z określonych wyżej grup została przewidziana inna  kwota wolna od podatku. Dla grupy pierwszej 9637 zł, dla drugiej 7276 zł, zaś dla grupy trzeciej 4902 zł. Tym samym, jeżeli darowizna przewyższa te kwoty podatnik zapłaci podatek według skali podatkowej. Nie dotyczy to jednak osób z „grupy zerowej”. Mogą one skorzystać ze zwolnienia z podatku, bez względu na kwotę, czy też wartość darowizny jeżeli spełnią poniższe warunki:

1)      w  terminie 6 miesięcy od daty darowizny zgłoszą ją do  urzędu skarbowego (złożenie deklaracji SD-Z2) – obowiązek zgłoszenia nie dotyczy darowizn w formie aktu notarialnego,

2)      jeżeli darowizna dotyczy pieniędzy, kwota musi być przelana na rachunek bankowy, albo wysłana przekazem pocztowym (przekazanie gotówki nie korzysta ze zwolnienia).

Gdy podatnik „grupy zerowej” nie dopełni powyższych obowiązków, albo spóźni się ze złożeniem deklaracji do urzędu skarbowego, wówczas będzie musiał zapłacić podatek na takich zasadach, jak podatnicy z grupy pierwszej.


adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie
Zobacz też:

POWIAT – Porady prawne: Odszkodowanie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

POWIAT – Porady prawne: Zatrzymane terminy sądowe i administracyjne ruszają