Porady prawne: „Czyste Powietrze Plus” – pieniądze przed rozpoczęciem inwestycji

„Czyste Powietrze Plus” to nowa odsłona programu współfinansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska na wymianę źródła ogrzewania bazującego na węglu tzw. kopciucha czy ocieplenie dom.

Reklamy

Co nowego wprowadza program Czyste Powietrza Plus?

Aktualnie tj. od dnia 15 lipca 2022 roku:

Reklamy

  1. zwiększone maksymalne kwoty dotacji w „Czystym Powietrzu Plus” będą w przedziale od 47 000 zł do 79 000 zł dla osób o najniższych dochodach (przeciętne wynagrodzenie miesięczne do 1564 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo (druga grupa) właściciele domów z dochodem nie przekraczającym 900 zł na osobę oraz 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.),
  2. wprowadzone prefinansowanie – przed rozpoczęciem remontu, może zostać wypłacona kwota do 50% kosztów całej inwestycji (maksymalnie prawie 40 000 zł.)

Z programu może skorzystać właściciel domu jednorodzinnego, który do tej pory nie korzystał z dofinansowania.

Dotychczas rozliczenia związane z wymianą pieców oraz termomodernizacją domu odbywały się dopiero po zrealizowaniu inwestycji – najpierw należało ponieść wydatki, a następnie otrzymywało się zwrot pieniędzy.

Żeby uzyskać finansowanie przed rozpoczęciem inwestycji konieczne będzie złożenie, do wniosku albo na etapie uzupełnienia wniosku, umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac, równocześnie zawrzeć będzie można nie więcej, niż trzy umowy z wykonawcami.

Pieniądze z finansowania będą trafiać bezpośrednio na konto wykonawców.

Wnioski można sporządzić samodzielnie w generatorze wniosków NFOŚiGW na stronie internetowej podpisać podpisem elektronicznym ( zaufanym albo kwalifikowanym) ewentualnie, gdy nie ma się takiego podpisu wydrukować, podpisać ręcznie i wysłać pocztą wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej albo złożyć osobiście.

W ocenie ministerstwa środowiska rozpatrzenie wniosku winno nastąpić w terminie 14 dni od daty złożenia.

Następnie ma zostać zostaje zawarta umowa i w terminie 14 dni od jej zawarcie zostają wypłacone, na konto wykonawcy, pieniądze z prefinansowania czyli do 50% przyznanej dotacji.

Po zakończeniu remontu inwestor winien złożony końcowy wniosek o płatność wraz z dokumentacją wykonawczą (ostateczną fakturą, protokołem odbioru, potwierdzeniem zapłaty na rzecz wykonawców).

Wypłata pozostałej części dotacji nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu prawidłowych dokumentów.

Szczegółowe informacje związane z programem dostępne są w punktach informacyjno-konsultacyjnego w gminach.

­

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie


Zobacz też:

Porady prawne: Co zrobić gdy rośliny sąsiada przekraczają granicę działek?

Porady prawne: Co zrobić gdy rośliny sąsiada przekraczają granicę działek?