Porady prawne: Jak nie dać się oszukać po założeniu firm czyli wyłudzenia opłat za wpis do rejestru

Nowopowstali Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi podejmujący działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Spółki prawa handlowego, stowarzyszenia i fundacje podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) stają się obiektem wyłudzenia albo usiłowania wyłudzenia opłat za wpis do rejestrów.

Reklamy

 

Aktualnie Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje dwa śledztwa dotyczące tego typu oszustw i ujawniona została rzesza dziesiątek tysięcy pokrzywdzonych przedsiębiorców.

Mechanizm działania oszustów (często działających w formach faktycznie istniejących Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością) polega na tym, że nowowpisany do KRS albo CEIDGpodmiot otrzymuje pismo naśladujące pismo urzędowe z Sądu, którego treść wskazuje na konieczność uiszczenia opłaty w kwocie około 500 zł na wskazany rachunek bankowy, z powodu umieszczenia wpisu podmiotu w rejestrze, pod rygorem rozwiązania podmiotu przez Sąd rejestrowy. W piśmie zawarte są liczne odwołania do przepisów, w tym konstytucji i kodeksu spółek handlowych,  całość opatrzona jest pieczęcią okrągłą (często z orłem bez korony). U adresata może rodzić zaniepokojenie, ale równocześnie przeświadczenie, iż sprawa jest urzędowa, a opłata konieczne, bowiem w przeciwnym razie ich firma może zostać rozwiązana.


Jak próbować uchronić się przed takim oszustwem

Przede wszystkim wiedzieć należy, iż za wpis, zmianę wpisu do CEIDG (czyli podmiotów prowadzących jednoosobową, albo w formie umowy spółki cywilnej działalność gospodarczą)  nie są pobierane żadne opłaty (co można sprawdzić na oficjalnej stronie ministerstwa) i odbywa się z inicjatywy podmiotu zainteresowanego tzn. to osoba, która chce być wpisana musi złożyć wniosek o wpis do ewidencji. Nowopowstały przedsiębiorca może być obciążony opłatą za rejestrację VAT (o ile jest podatnikiem podatku od towarów i usług) oraz opłatami za koncesje, zezwolenia, licencje, zgody jeżeli prowadzona działalność wymaga spełnienia dodatkowych formalności, nie mniej jednak, nie są to opłaty występujące w związku z wpisem do CEIDG, ale wyłącznie w  przypadkach,gdy podmiot już zarejestrowany  sam występuje do odpowiedniego urzędu z określonym wnioskiem.

Jeżeli chodzi o podmioty podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego należy mieć na względzie tą okoliczność, iż Sąd rejestrowy nie dokonuje wpisów z urzędu czyli każdy podmiot podlegający takiemu wpisowi (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, stowarzyszenie, fundacja itd.) musi wystąpić z wnioskiem o wpis, złożyć określone dokumenty i formularze w formie papierowej, albo elektronicznej oraz wnieść opłatę. Sąd rejestrowy wyda zarządzenie o zwrocie wniosku i nie dokona wpisu w odpowiednim rejestrze bez uiszczenia wymaganych opłat, zatem bez opłaty nasz podmiot nie pojawi się w wyszukiwarce KRS (nie dotyczy to jednak podmiotów z mocy prawa zwolnionych z opłaty np. fundacji i stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej). 


Gdy już dostaniemy pismo, które budzi naszą wątpliwośćmożna:

– zasięgnąć porady prawnej w kancelarii adwokata albo radcy prawnego zajmującej się prawem gospodarczym, zaś samodzielnie;

– zadzwonić albo udać się osobiście do  Sądu rejestrowego celem sprawdzenia czy prowadzona jest jakaś sprawa z udziałem podmiotu,

-sprawdzić numer rachunku bankowego czy należy do Sądu (innego urzędu rozpoznającego naszą sprawę)

– zgłosić się na Policję przedstawiając korespondencję, wraz z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa.

                                                                                             

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie