Porady prawne: Jak odrzucić spadek w imieniu małoletnich dzieci?

Dziedziczenie długów to problem, którego lepiej jest się pozbyć. Żeby tak się stało spadek należy odrzucić. Jest to oświadczenie składane przed notariuszem albo przed sądem spadku.

Reklamy

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego odrzucenie spadku musi nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania informacji o tytule swojego dziedziczenia. Jest to termin, który dla różnych osób może zacząć się w innym momencie. Zwykle jest to dzień uzyskania informacji o śmierci spadkodawcy (o ile dotyczy to członków najbliższej rodziny), jednak w przypadku osób dziedziczących w dalszej grupie, jest to często, data w której otrzymają z sądu informację, iż osoby powołane do dziedziczenia w wyższej kolejności złożyły oświadczenie o odrzuceniu spadku. Może być to również dzień uzyskania wiedzy o nieważności testamentu. Przykłady można mnożyć, jednak każdy przypadek należy analizować indywidualnie.

Odrzucenie spadku działa tak, jakby dana osoba nie dożyła śmierci spadkobiercy (otwarcia spadku) i w jej miejsce wchodzą jej dzieci (wnuki). Jeżeli dzieci nie ukończyły 18 roku życia, wówczas rodzice muszą odrzucić niechciany spadek w ich imieniu. Tutaj termin też jest sześciomiesięczny i biegnie od daty odrzucenia spadku przez rodzica.

Pierwszym krokiem do odrzucenia spadku jest złożenie do sądu rodzinnego-Sądu Rejonowego miejsca zamieszkania dziecka wniosku o zgodę na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka (sprawa opiekuńcza). Rodzic bowiem, w ramach wykonywanej władzy rodzicielskiej mimo, iż zarządza majątkiem dziecka, nie ma prawa samodzielnie decydować o odrzuceniu spadku, musi mieć na to zgodę sądu opiekuńczego. Wniosek podlega opłacie 100 zł należy do niego załączyć między innymi: odpisy aktów urodzenia dzieci, akt zgonu spadkodawcy, własne oświadczenie o odrzuceniu spadku. W postępowaniu o uzyskaniu zgody rodzic musi wykazać, iż odziedziczenie przez dziecko danego spadku, jest sprzeczne z dobrem dziecka.

Istotne jest to, iż złożenie wniosku do sądu skutkuje zawieszeniem rozpoczętego biegu terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku. Oznacza to, że termin dokończy swój bieg po prawomocnym zakończeniu sprawy sądowej.

Po uzyskaniu prawomocnego postanowienia sądu o zgodzie należy udać się z nim niezwłocznie do notariusza i złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu dzieci. Pamiętać jednak należy o tym, żeby nie przegapić terminu, bowiem z przysługującego 6 miesięcznego terminu, mogą pozostać zaledwie dni do przeprowadzenia czynności przed notariuszem.

adwokat Magdalena Kusik-Balicka
Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK
22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36
www.dabekkusik.pl
we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz
Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie