Porady prawne: Kontrola drogowa na nowych zasadach

Od dnia 7 listopada 2019 roku obowiązują nowe zasady kontroli drogowych, które każdy kierujący musi znać i respektować pod rygorem ukarania mandatem karnym w kwocie 500 zł.

Reklamy

 

 

W czasie kontroli drogowej kierujący pojazdem zobowiązany jest do: zatrzymania pojazdu, trzymania rąk na kierownicy, niewysiadania z pojazdu. Obowiązek pozostania w pojeździe dotyczy także pasażerów.

Na polecenie kontrolującego kierujący winien: wyłączyć silnik, włączyć światła awaryjne oraz umożliwić identyfikację pojazdu (np. sprawdzenie nr VIN).

Policja, inspekcja transportu drogowego, straż graniczna, straż gminna, inne upoważnione do kontroli podmioty w ramach prowadzonych działań kontrolnych mają prawo ustawić radiowóz w każdym miejscu, również w miejscach niedozwolonych, z tym zastrzeżeniem, że nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. W toku zorganizowanych akcji kontroli stanu trzeźwości jak największej ilości kierujących umundurowany policjant nie musi podawać swoich danych identyfikujących. Podaje wyłącznie cel kontroli, na żądanie uczestnika ruchu drogowego winien okazać legitymację służbową.

Poczynając od dnia 01 stycznia 2020 roku kontrolujący sprawdzi stan licznika pojazdu, w tym przewożonego na lawecie i dokona wpisu do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Kontrolujący uzyskają również uprawnienie do oględzin ładunku, zaś w tym celu może zerwać plomby zabezpieczające.

Bez zmian pozostaje to, że w czasie prowadzenia pojazdu kierujący mają obowiązek posiadać przy sobiedokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem.


adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK 

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36 

www.dabekkusik.pl 

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie