Porady prawne: Nowe przepisy o hulajnogach elektrycznych

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym regulującą między innymi status prawny hulajnóg elektrycznych, tzw. urządzeń transportu osobistego (UTO), w skład których wchodzą m.in. deskorolki elektryczne oraz urządzeń wspomagających ruch, czyli urządzeń lub sprzętu sportowo-rekreacyjnego przeznaczonego do poruszania się w pozycji stojącej, napędzanego siłą mięśni (np. rolki, deskorolka, wrotki).

Reklamy

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ale już w tym momencie warto zapoznać się z ich treścią.

Przepisy określają m.in. zasady poruszania się w/w sprzętem. Zgodnie z ich brzmieniem zabronione będzie:

Reklamy

– kierowanie hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h

– kierowanie hulajnogą lub UTO przez osobę nietrzeźwą albo znajdującą się w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu

– przewożenie hulajnogą elektryczną i UTO innych osób, zwierząt lub przedmiotów

– ciągnięcie lub holowanie hulajnogą elektryczną i UTO innych pojazdów

– pozostawianie hulajnóg elektrycznych i UTO na chodniku w inny sposób niż równolegle do jego zewnętrznej krawędzi.

Podkreślić również należy, że kierujący hulajnogą elektryczną będzie musiał korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.W przypadku, gdy brakuje drogi lub pasa ruchu dla rowerów, kierujący hulajnogą elektryczną będzie mógł korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

Wyjątkowo będzie można poruszać się hulajnogą elektryczną chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi lub pasa ruchu dla rowerów, ale z zachowaniem następujących zasad:

– jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego

– zachowanie szczególnej ostrożności

– ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Dla osób w wieku od 10 do 18 lat, które będą chciały kierować hulajnogą elektryczną, wymagane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie będzie wymagany.

Zauważyć należy, że poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat będzie zabronione w każdej sytuacji – również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Odnośnie urządzeń transportu osobistego będą obowiązywały następujące zasady:

– kierujący UTO będzie musiał korzystać z drogi dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

– UTO będzie można wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, w przypadku braku drogi dla rowerów, z zachowaniem następujących zasad: jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowanie szczególnej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

– dla osób w wieku od 10 do 18 lat, które będą chciały kierować hulajnogą elektryczną, wymagane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie będzie wymagany

– poruszanie się UTO po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat będzie zabronione w każdej sytuacji – również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się UTO jedynie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej.

Odnośnie urządzeń wspomagających ruch będą obowiązywały następujące zasady:

– sprzętem takim będzie można poruszać się po drodze dla rowerów (bez ograniczenia prędkości) lub po chodniku i drodze dla pieszych – z zachowaniem następujących zasad: jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowanie szczególnej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

– do poruszania się urządzeniem wspomagającym ruch nie będą potrzebne żadne uprawnienia. Nie będzie też ograniczeń wiekowych.

 

radca prawny Małgorzata Dąbek

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie


Zobacz też:

Most w Brodzicy zamknięty

Most w Brodzicy zamknięty