Porady prawne: Nowe zwolnienia z podatku PIT, a sytuacja prezesa i członków zarządu spółki z o.o.

Obowiązujące od 2022 roku zasady podatkowe – „Polski Ład” wprowadziły zwolnienia od podatku dochodowego dla osób uzyskujących przychód roczny do 85 528 zł.

Reklamy

Zwolnienie z PIT. Dla rodziców, seniorów i osób wracających do Polski

Prawo do zwolnienia przysługuje:

Reklamy
  1.  rodzicom czwórki dzieci ( dotyczy to również dziecka urodzonego w czasie roku podatkowego). 
  2. seniorom – kobiety po ukończeniu 60, zaś mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia. – ale tylko dla pracujących zawodowo i nie pobierających emerytury. Pozostali będą musieli zapłacić podatek od pieniędzy, które już wcześniej były obciążone podatkiem dochodowym,
  3. osobom wracającym po 31 grudnia 2021 roku z emigracji – po spełnienie dodatkowych warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PIT. 

 Ze zwolnienia skorzystać jednak mogą tylko osoby: na umowie o pracę, na zleceniu albo prowadzący własną działalność gospodarczą. 

W związku z tym osoby zaangażowane w zarządach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w niektórych sytuacjach mogą zostać pozbawione zwolnienia. Chodzi o sytuacji zaangażowania w ramach umowy o dzieło ewentualnie, gdy istnieje wyłącznie relacja korporacyjna – powołanie do sprawowania funkcji członka zarządu, a zarząd uzyskuje wyłącznie świadczenia w ramach wykonywania obowiązków wynikających z przepisów kodeksu spółek handlowych. 

Zgodnie z zapatrywaniami organów skarbowych możliwe jest zawarcie z członkiem zarządu umowy zlecenia, w której zostaną określone obowiązki, zaś co do obowiązków korporacyjnych można ustalić, że będą one wykonywane nieodpłatnie. W ocenie dyrektora KIS: „Zawarcie umowy zlecenia skutkuje powstaniem niezależnego stosunku prawnego, niepowiązanego z pełnieniem funkcji członka zarządu. Taka umowa jest autonomiczną podstawą do zastosowania zwolnienia” (pismo z dnia 25 kwietnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-3.4011.127.2022.1.KS).

Zwraca się uwagę na to, żeby nowa umowa zlecenia nie dotyczyła obowiązków związanych z zarządzaniem spółką. 

Dopuszczalne są również umowy o pracę z członkiem zarządu. Jednak są tu pewne ograniczenia. Nie jest możliwe zawarcie umowy o pracę z jedynym członkiem zarządu, będącym równocześnie wspólnikiem  w jednoosobowej spółce z o.o. Z drugiej też strony kwestionowana może być umowa o pracę z członkiem zarządu będącym równocześnie wspólnikiem w spółce wieloosobowej, w której istnieją dysproporcje udziałowe ( np. prezes posiada większość udziałów). Taka umowa może stać się przedmiotem zainteresowania ZUS, z pewnością zaś zostanie zakwestionowana, jeżeli taki pracownik będzie korzystał z ubezpieczenia chorobowego ( zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego). 

Członkowie zarządu mają również możliwość założenia własnych, indywidualnych działalności gospodarczych celem świadczenia określonych usług ( doradczych, marketingowych) na rzecz swoje spółki. Wówczas nie będzie żadnych przeszkód do skorzystania ze zwolnienia w PIT.  

Fiskus dopuszcza pomysł, żeby jedna osoba zarządzała spółką i równocześnie realizował dla spółki określone usługi np. usługi doradcze: tworzenie planów marketingowych, przygotowywanie analiz trendów na rynku, wsparcie w przygotowaniu budżetu, doradztwo strategiczne. (pismo z dnia 1 czerwca 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDWL.4011.5.2020.1.DK).

­

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie


Zobacz też:

Groźny wypadek w Mołodiatyczach. Trzy osoby ranne (ZDJĘCIA)

Groźny wypadek w Mołodiatyczach. Trzy osoby ranne (ZDJĘCIA)

LubieHrubie na Instagramie