15 lipca 2024

Porady prawne: Odszkodowanie OC, gdy pojazd stoi

Wypadek drogowy to w wielu  przypadkach początek długotrwałej batalii o zdrowie oraz walki z ubezpieczycielami. 

Reklamy

Poszkodowany ma prawo domagać się naprawienia szkody od sprawcy, w przypadku wypadków komunikacyjnych, w tym także określanych mianem kolizji drogowych, od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC). W przypadku gdy sprawca nie ma obowiązkowego OC odpowiedzialność może ponosić Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Świadczenia pieniężne z OC, w zależności od konsekwencji wypadku drogowego mogą:

  1. rekompensować szkody związane z pojazdem (np. koszty naprawy pojazdu), 
  2. rekompensować koszty: leczenia, rehabilitacji poszkodowanych, opieki nad nimi, a także pochówku,
  3. naprawiać krzywdę (zadośćuczynienie pieniężne), co dotyczy zarówno bezpośredniego poszkodowanego, zaś w przypadku śmierci poszkodowanego  jego osób najbliższych,
  4. przybrać formę renty dla poszkodowanego albo osób dla niego najbliższych. 

W dniu 14 stycznia 2022 roku Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów ( sygn. akt III CZP 7/22) w związku z wnioskiem Rzecznika Finansowego podjął ważną uchwałę dotyczącą szkód z OC. Chodzi o przyjęcie interpretacji, że „ruch pojazdu” to również przypadek, gdy pojazd stoi.  Sąd Najwyższy przyjął, iż: „Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń wynikająca z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje szkody wyrządzone w wyniku pracy urządzenia zamontowanego w pojeździe także wtedy, gdy w chwili wyrządzenia szkody pojazd nie pełnił funkcji komunikacyjne”. 

Reklamy

Okoliczność ta wywoływał do tej pory  rozbieżności. Ubezpieczyciele odmawiali wypłaty odszkodowań powołując się na fakt, iż ich odpowiedzialność dotyczy ruchu pojazdów ograniczonego tylko do wykonywania przez pojazd funkcji komunikacyjnej. Podobnie odnosiły się do tego niektóre sądy.  

W każdym przypadku warto zwrócić się bezpośrednio do adwokata albo radcy prawnego celem właściwego przygotowania sprawy odszkodowawczej poczynając od postępowania likwidacyjnego, poprzez reprezentację w procesie. Wskazać bowiem wypada, iż pełnomocnicy kwalifikowani gwarantują profesjonalne poprowadzenie spraw oraz posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), zaś pomoc oferowana przez tzw. firmy odszkodowawcze nie posiada takiego waloru i nie posiadają żadnych dodatkowych uprawnień, nie ma też szczególnego nadzoru nad ich działalnością. 

Reklamy

­

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie


Zobacz też:

Porady prawne: Kara za nieuczciwe pokazy handlowe

Porady prawne: Kara za nieuczciwe pokazy handlowe


LubieHrubie na YouTube »