2 grudnia 2023

Porady prawne: Pieniądze na koncie bankowym, a śmierć jego posiadacza

Każdy posiadacz indywidualnego rachunku bankowego, na wypadek swojej śmierci, może złożyć pisemną dyspozycję wypłaty pieniędzy na rzecz określonych osób (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).

Reklamy

Chodzi o wypłatę środków najbliższym członkom rodziny: małżonkowi, wstępnym ( rodzicom, dziadkom), zstępnym ( dzieciom, wnukom)  lub rodzeństwu. Dyspozycja ta nie może dotyczyć osób obcych i w każdym czasie może być, na piśmie, zmieniona lub odwołana.

Limit wypłaty

Reklamy

Wypłata nie obejmuje całości środków zgromadzonych na koncie. Prawo bankowe przewiduje, że bez względu na ilość dyspozycji (osób uprawnionych) maksymalna kwota wypłaty nie może przekroczyć 20-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku (aktualnie jest to ponad 130 000 zł). 

 Wyżej opisane środki nie wchodzą w skład spadku po posiadaczu rachunkuOsoba uprawniona ma prawo wypłaty pieniędzy bez konieczności przeprowadzania sprawy spadkowej i uzyskania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku ewentualnie bez notarialnego poświadczenia dziedziczenia. 

Wątpliwości budził jednak fakt czy wartość ta rozliczana jest w sprawie o dział spadku tak jak darowizny uczynione na rzecz najbliższych. Art. 1039 kodeksu cywilnego  nakazuje, bowiem przy dziedziczeniu ustawowym ( czyli wówczas gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu) pomiędzy zstępnymi albo zstępnymi i małżonkiem, zaliczenie otrzymanych od spadkodawcy darowizn, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna została zwolniona z obowiązku zaliczenia.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego w sprawie sygn. akt III CZP 57/22 rozstrzygnięto, iż kwota dyspozycji nie wchodzi do masy spadkowej. Oznacza to w praktyce, że sąd spadku nie będzie brał jej pod uwagę. 

­

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie


Zobacz też:

Co nieco z hrubieszowskich wydarzeń – kwiecień od 28 do 30

Co nieco z hrubieszowskich wydarzeń – kwiecień od 28 do 30


IDŹCIE

Idźcie