Porady prawne: Pierwszeństwo pieszego na przejściu dla pieszych – zmiany przepisów ruchu drogowego

Od 1 czerwca 2021 roku obowiązują istotne z perspektywy pieszych i kierowców zasady ruchu drogowego.

Reklamy

Dotychczas przepisy prawa o ruchu drogowym zobowiązywały kierującego pojazdem zbliżającego się do przejścia dla pieszych do: zachowania szczególnej ostrożności oraz ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych. Od 1 czerwca dodatkowo kierujący musi zmniejszyć prędkości tak, aby nie narazić pieszego na niebezpieczeństwo, zaś obowiązek ustąpienia pierwszeństwa dotyczy również pieszego wchodzącego na przejście dla pieszych. Jednak wchodzącemu na przejście pieszemu nie ustępuje tramwaj. Tym samym kierowca jest zobowiązany obserwować okolice przejścia, aby dać pieszemu możliwość bezpiecznego przedostania się na drugą stronę ulicy.

Piesi zgodnie z nowymi zasadami będą obowiązani również zadbać, w bardziej wzmożony sposób, o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego. Nakaz zachowania szczególnej ostrożności w czasie wchodzenia na przejście dla pieszych i torowisko został wzmocniony przez zakaz korzystania, przy poruszaniu się po przejściu, z wszelkich urządzeń mobilnych mogących zmniejszać uwagę pieszego i co za tym idzie jego ocenę co do bezpiecznego poruszania się po jezdni lub torowisku. Przy czym zakaz ten nie jest bezwzględny, tzn. można korzystać z urządzenia elektronicznego w sposób, który nie ogranicza możliwość obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu.

Złamanie przez pieszego zakazu grozi mandatem karny, zaś przy nastąpieniu zdarzenia drogowego może być poczytane za przyczynienie się do powstania szkody i ostatecznie również wpłynie na obniżenie odszkodowania.

Nadto zmiany dotknęły dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym przez całą dobę będzie wynosiła 50 km/h. Przed zmianą przepisy dopuszczały prędkość do 60 km/h od godziny 23:00 do 05:00.

Na autostradach i drogach ekspresowych obowiązkowo należy zachować odległość od poprzedzającego pojazdu wynoszącą połowę aktualnej prędkości, co nie dotyczy wyprzedzania. Pomiary odbywać się będą za pomocą wideorejestratorów, ręcznych mierników prędkości i odległości oraz „na oko.”

­

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie


Zobacz też:

Porady prawne: Czy szykuje się rewolucja w komunikacji obywateli z urzędami?

Porady prawne: Czy szykuje się rewolucja w komunikacji obywateli z urzędami?

LubieHrubie na Instagramie