Porady prawne: Prawo i obowiązek rodziców do kontaktów z dziećmi

Kontakty z dziećmi to najistotniejszy aspekt rodzicielstwa. Konieczność właściwej regulacji  kontaktów nabiera szczególnego znaczenia, w sytuacji, gdy rodzice dziecka żyją w rozdzieleniu.

Reklamy

Zgodnie z zasadami określonymi w prawie rodzinnym i opiekuńczym: Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów (art. 113 § 1 kro). Oznacza to, że rodzic może mieć prawo do kontaktów, nawet wówczas gdy jest całkowicie pozbawiony władzy rodzicielskiej czy też jego władza jest ograniczona albo zawieszona. Sąd opiekuńczy może zakazać utrzymywania kontaktów rodzica z dzieckiem gdy takie kontakty stanowią poważne zagrożenie albo naruszenie dobra dziecka.

Ważną zasadą kontaktów jest to, że gdy dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia. Dopiero gdy nie ma porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy, który określa prawa i obowiązki rodziców związane z kontaktem, jak również konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków wynikających z orzeczenia sądu, ugody zawartej przed sądem albo mediatorem.

 Chodzi tu o nakładanie sum przymuszających, które mają być płacone na rzecz drugiego rodzica. Określając zagrożenie karą pieniężną sąd opiekuńczy uwzględnia sytuację majątkową rodzica łamiącego zasady, zaś kara pieniężna dotyczy każdego naruszenia. 

Zasądzenie kary pieniężnej następuje, gdy samo zagrożenie nie przyniosło korekty postępowania, sąd dokonuje ustaleń liczby naruszeń, może również dokonać zmiany ustalonej uprzednio kwoty. Więcej o ustanowieniu kontaktów w artykułach: Porady prawne: Jak uzyskać kontakty z dziećmi? oraz Porady prawne: Odszkodowanie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Uchwałą z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie III CZP 76/22 Sąd Najwyższy wskazał, iż: ”Sąd opiekuńczy może zagrozić osobie uprawnionej do kontaktów z dzieckiem nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje za ich niezrealizowanie (art. 598(15) § 2 k.p.c.) także wtedy, gdy w ugodzie użyto określenia, że uprawniony ma prawo do kontaktów z dzieckiem, a pominięto będący odpowiednikiem prawa obowiązek realizowania uzgodnionych kontaktów. Inaczej rzecz ujmując, Sąd Najwyższy potwierdził, iż prawo do kontaktu, to równocześnie obowiązek rodzica do jego realizowania na ustalonych zasadach.

­

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie

(fot. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Porady prawne: Czy gospodarstwo rolne wchodzi w skład majątku wspólnego następcy i jego małżonka?

Porady prawne: Czy gospodarstwo rolne wchodzi w skład majątku wspólnego następcy i jego małżonka?


PUSTKA

Pustka