Porady prawne: Prosta spółka akcyjna (PSA). Nowy sposób prowadzenia działalności gospodarczej

Już od dnia 1 marca 2020 roku pojawi się na rynku obrotu gospodarczego nowy podmiot, posiadający cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Zaletą tej spółki prawa handlowego ma być możliwość sprawnego i taniego założenia, prowadzenia oraz likwidacji.

Reklamy

 

Do powstania PSA wystarczy jedna osoba (fizyczna albo prawna), przy czym nie może to być jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółkę (podobnie jaki inne podmioty wymagające rejestracji w KRS), można założyć elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego przez portal S24 przy wykorzystaniu wzorca umowy i formularzy oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego (ewentualnie podpisu zaufanego albo podpisu osobistego). W przypadku wnoszenia wkładów niepieniężnych konieczna będzie forma aktu notarialnego, a co za tym idzie, również wypełnienia dokumentów papierowych.

Kapitał akcyjny to minimalnie 1 zł, zatem nie ma potrzeby angażowania znacznych środków na zbudowanie kapitału (w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością minimalny kapitał to 5 000 zł, zaś w zwykłej spółce akcyjnej 100 000 zł).

Spółka będzie mogła korzystać z uproszczonego, elektronicznego rejestru akcjonariuszy (prowadzony przez notariusza albo podmiotowi prowadzącemu rachunki papierów wartościowych). Istotnym usprawnieniem jest to, że zebrania wszystkich organów (zarządu, walnego zgromadzenia, rady nadzorczej) będą mogły odbywać się za pomocą elektronicznych środków komunikowania się na odległość, w głosowaniu pisemny, jak również w formule tradycyjnych spotkań.

Akcje PSA nie będą miały formy materialnej (dokumentu), a rozporządzanie nimi (np. sprzedaż) będzie odbywało się przez oświadczenie składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez wydawania dokumentów akcji, czy też zachowywania form szczególnych np. poświadczenia podpisu przed notariuszem). Wskazać przy tym należy, iż akcje nie będą wprowadzane do obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi (tj. na giełdę).

W spółce tej, w odróżnieniu od zwykłej spółki akcyjnej nie ma obowiązku ustanawiania rady nadzorczej, zaś prowadzenie spraw spółki może być powierzone jednoosobowemu zarządowi albo radzie dyrektorów (w spółce akcyjnej zarząd musi być wieloosobowy).

Dla likwidacji PSA przewidziana jest procedura uproszczona, która polega między innymi na tym, iż krótszy jest czas działań likwidacyjnych, zaś majątek spółki oraz jej zobowiązani mogą zostać przejęte przez akcjonariusza. W takim przypadku nie musi zostać przeprowadzone postępowanie likwidacyjne w sposób ściśle określony przez przepisy kodeksu spółek handlowych, bowiem w takiej sytuacji, długi spółki spłacane są przez akcjonariuszy, którzy zdecydowali się przejąć majątek spółki.

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie