Porady prawne: Przywrócenie spóźnionego terminu do odrzucenia spadku

Wiele osób wzbogaciło się dzięki spadkom. Zdarza się jednak, że spadkodawca poza majątkiem jak mieszkanie, pieniądze czy samochód pozostawia po sobie również długi. Jeśli spadkobierca nie chce mierzyć się z wierzycielami, powinien odrzucić spadek. Ma na to 6 miesięcy, od dnia dowiedzenia się o dziedziczeniu. Co dzieje się w przypadku niezachowania tego terminu?

Reklamy

Brak oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku oznacza, że spadkobierca dziedziczy spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza czyli że odpowiada za długi spadkowe tylko do wysokości spadku. Teoretycznie więc przyjęcie spadku, na który składają się np. same zobowiązania nie spowoduje straty w majątku własnym spadkobiercy, ale będzie  wiązało się z nakładem czasu i pracy.  

W sytuacji gdy spadkodawca pozostawił po sobie wyłącznie długi, lepiej odrzucić spadek. Można to zrobić w terminie 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o tytule dziedziczenia. Tym momentem może być np. śmierć osoby najbliższej. Sprawę można załatwić u notariusza albo w sądzie właściwym według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Co istotne, w imieniu małoletnich spadek odrzucają prawni opiekunowie, którzy zawsze muszą wystąpić do sądu o uzyskanie zgody na dokonanie tej czynności. Co dzieje się w przypadku przekroczenia terminu 6 miesięcy? 

Po pierwsze niemożliwe jest zastosowanie w tym przypadku instytucji  „przywrócenia terminu” i powołanie się np. na chorobę lub inną trudną sytuację życiową, która uniemożliwiła spadkobiercy zachowania terminu 6 miesięcy.  

Jeżeli jednak termin nie został zachowany z uwagi na błąd istotny albo groźbę to zgodnie z art. 1019 § 1 i 2 kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z tym, że:

1) uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem

2) spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca.

Oznacza to, że  spadkobierca, który działał pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie 6 miesięcy, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd.  Istotne jest to, że można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby spadkobierca nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, złożyłby oświadczenie tej treści (błąd istotny). 

Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych braku oświadczenia woli spadkobierca składa zawsze przed sądem, jednocześnie oświadczając, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca.

 Uchylenie się od skutków prawnych braku oświadczenia wymaga zatwierdzenia przez sąd, bowiem dopiero z chwilą takiego zatwierdzenia staje się ono skuteczne.

­

radca prawny Małgorzata Dąbek 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie

oraz Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie


Zobacz też:

Porady prawne: Alimenciarze niegodni dziedziczenia?

Porady prawne: Alimenciarze niegodni dziedziczenia?


LubieHrubie na Instagramie