6 grudnia 2023

Porady prawne: Rewolucja w odszkodowaniach za błędy w sztuce lekarskiej?

Ministerstwo Zdrowia zapowiada projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, który ma wprowadzić system szybkich wypłat odszkodowań za błędy medyczne, bez konieczności ustalania winnych.

Reklamy

Pomysł opiera się na rejestrze tzw. zdarzeń niepożądanych, które będą zgłaszane przez placówki medyczne. Poszkodowany pacjent ma, w miarę sprawnie uzyskać świadczenie z Funduszu Kompensacyjnego, zaś lekarz będzie mógł liczyć na bezkarność z powodu  nieumyślnego błędu medycznego. Rejestr ma być niejawny, stąd też na obecnym etapie trudno przewidywać, w jaki sposób pacjent będzie mógł uzyskać wiedzę na temat zdarzenia niepożądanego z jego udziałem.

Środowisko lekarskie przyjmuje projekt z umiarkowanym optymizmem. Lekarze wskazują, iż wdrożenie systemu wiąże się z dodatkowymi kosztami. Problemem mogą być zapowiadane kary finansowe za zgłaszane zdarzenia. Medycy wskazują, iż w wielu przypadkach jest tak, że nie mają świadomości popełnionego błędu.

Reklamy

Aktualnie, dochodzenie roszczeń za błędy lekarskie z związku, z którymi powstaje szkoda (uszczerbek na zdrowiu albo rozstrój zdrowia) w przeważającej liczbie przypadków kończy się niełatwym i długotrwałym procesem sądowym wymagającym wiedzy specjalistycznej biegłych sądowych, często wielu, różnych specjalizacji.

Niechętnie zawierane są ugody przedsądowe, zdarza się, iż do ugody dochodzi w toku postępowania sądowego, albo przed mediatorem. Pozew, zwykle kieruje się przeciwko placówce medycznej, która zatrudnia lekarza, z którego działaniem albo zaniechaniem wiąże się sprawa, ewentualnie wyłącznie przeciwko jej ubezpieczycielowi. Poszkodowany, zaś w razie śmierci jego najbliżsi, muszą uiścić opłatę od pozwu, zapłacić zaliczki na opinie biegłych, co sprawia,  że po ich stronie powstają pewne koszty, które są rozliczane dopiero w orzeczeniu kończącym sprawę (odzyskają pieniądze jeżeli wygrają sprawę). Oczywiście w niektórych, uzasadnionych przypadkach poszkodowani mogą liczyć na zwolnienie z opłaty oraz na ustanowienie pełnomocnika z urzędu, mają  również prawo wskazać imiennie adwokata albo radcę prawnego, który będzie ich reprezentował (jednak taki pełnomocnik nie musi wyrazić na to zgody).

W postępowaniu można domagać się: odszkodowania za doznaną szkodę, zadośćuczynienia za krzywdę, renty, zwrotu kosztów leczenia, opieki i pogrzebu, a także ustalenia odpowiedzialności na przyszłość. W niektórych przypadkach należności przysługują również bliskim  poszkodowanego.

Więcej na ten temat w artykułach:

Porady prawne: Odszkodowanie z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad poszkodowanym przez osoby najbliższe

Porady prawne: Czy członkowie rodziny mogą domagać się zadośćuczynienia pieniężnego w związku ze szkodą osoby najbliższej?

Zapowiadane nowe rozwiązania mają zaoszczędzić pacjentom czasu i kosztów, jak się stanie pokaże czas.

­

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie


Zobacz też:

Porady prawne: Rozwód, podział majątku, a hipoteka na wspólnej nieruchomości


LubieHrubie na Instagramie