Porady prawne: Tarcza antykryzysowa – mikropożyczka

Tarcza antykryzysowa wprowadza dla mikroprzedsiębiorców możliwość uzyskania jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Reklamy


Dla kogo mikropożyczka?

Z mikropożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 01 marca 2020 roku ( i w dalszym ciągu ją prowadzą). Prawo przedsiębiorców definiuje mikroprzedsiębiorcę, jako przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro).

 

Wątpliwości, na gruncie przepisów tarczy antykryzysowej, wzbudzała okoliczność czy o pożyczkę może ubiegać się mikroprzedsiębiorca, który w ogóle nie zatrudnia pracowników. Kwestia ta stała się również przedmiotem wystąpienia Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw do Ministerstwa Rodziny, Pracyi Polityki Społecznej. Ostatecznie nowelizacja ustawy zwana tarczą 2.0 rozwiała wszelkie wątpliwości. W związku z tym pożyczkę uzyskać może również mikroprzedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników.


Zasady uzyskania pożyczki:

– pożyczka udzielana jest do kwoty 5000 zł,

– oprocentowanie 0,05%stopy redyskonta weksli NBP,

– spłata do 12 miesięcy – przez 3 miesiące karencja w spłacie kapitału i odsetek, 

– możliwość umorzenia pożyczki, o ile mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia będzie w dalszym ciągu prowadził działalność gospodarczą. Warunkiem jest złożenie wniosku o umorzenie pożyczki w terminie 14 dni liczonego po 3 miesiącach od dnia udzielenia pożyczki. Jeżeli przedsiębiorca nie złoży wniosku o umorzenie będzie musiał spłacić pożyczkę, 

– podpisanie umowy ze Starostą reprezentowanym przez dyrektora urzędu pracy,

– wypłata pożyczki winna nastąpić niezwłocznie po podpisaniu umowy, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych od podpisania umowy, na rachunek bankowy podany przez wnioskodawcę.

 

Wniosek o mikropożyczkę:

– składa się od urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,

– w formie papierowej albo elektronicznie – formularze i druki dostępne są na stronach internetowych urzędów pracy.

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie