Porady prawne: Wsparcie dla gospodarki czyli tarcza antykryzysowa

Epidemia koronawirusa z dużą mocą uderza w przedsiębiorców, zarówno małe działalności jednoosobowe, jaki i większe spółki. Firmy ograniczają swoje funkcjonowanie, jednak niektóre koszty muszą być płacone w sposób stały. W dniu 18 marca 2020 roku pojawiły się obietnice wsparcia przedsiębiorców i pracodawców.

Reklamy

 

Wśród rządowych zapewnień pojawiły się:

– możliwa dopłata do wynagrodzeń pracowników w wysokości 40% wynagrodzenia z limitem średniego przeciętnego wynagrodzenia, pozostałe 40% miałby wypłacić pracodawca (mają tu być przewidziane kryteria wsparcia mające związek z zagrożeniem zwolnieniami),

– wsparcie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób na umowach zlecenia i o dzieło w wysokości 80 % minimalnego wynagrodzenia (świadczenie jednorazowe),

– przedłużenie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 w przypadku przedłużenia zamknięcia: żłobków, przedszkoli i szkół,

– wakacje kredowe (możliwość odroczenia terminu płatności rat kredytu) – w każdym przypadku należy sprawdzić możliwości w swoim banku, procedury mają być uproszczone, zaś formalności będzie można załatwić za pośrednictwem komunikowania się na odległość,

– negocjowane prolongaty płatności za energię elektryczną, gaz inne media.

 

Dla przedsiębiorców przewidziano dodatkowo:

– odroczenie płatności składek na ZUS do czerwca, później płatność w ratach bez opłaty prolongacyjnej,

– przejęcie rat leasingu operacyjnego dla firm sektora transportowego,

– zapewnienie tanich pożyczek (z gwarancją do 80% Banku Gospodarki Krajowej w ramach pomocy de minimis),

– mikropożyczki do 5000 zł,

– strata w podatku od osób prawnych (CIT) miałaby być wliczona w rok 2019 w ramach korekt.

 

Szczegóły rozwiązań będą dostępne dopiero po przyjęciu stosownych przepisów.

Wielu przedsiębiorców będzie mogło również wystąpić o wsparcie do samorządów. Związek Miast Polskich zadeklarował pomoc lokalnym firmom min. poprzez: umorzenia, odraczania, stosowanie bonifikat, co do należności publicznych w tym podatków lokalnych, czynszów najmu itp.

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie