Porady prawne: Założenie spółki i zmiany w KRS teraz tylko przez internet

Poczynając od dnia 1 lipca 2021 roku wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) składa się wyłącznie przez Internet.

Reklamy

Składanie wniosków (o założenie, zmianę, albo wykreślenie) za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jest obowiązkowe dla każdego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców.

Wpis do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,  w dalszym ciągu składać można na urzędowym formularzu (w wersji papierowej) albo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Wnioski złożone w formie papierowe nie będą rozpoznawane przez sądy rejestrowe, za wyjątkiem pochodzących od podmiotów wyżej określonych.

Dotychczas elektroniczna procedura obowiązkowa była dla składania sprawozdań finansowych oraz dokumentów z nimi związanych (uchwał zatwierdzających), dobrowolnie z usług online co do określonych rodzajów zmian mogły korzystać podmioty założone za pomocą formularzy internetowych.

Jak składać dokumenty?

W pierwszej kolejności należy zarejestrować się na Portalu Rejestrów Sądowych (PRS) prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości (link: https://prs.ms.gov.pl/) żeby móc korzystać z usługi:

 1. e-formularze KRS  – za pomocą której składa się do sądu rejestrowego: wnioski (o zarejestrowanie podmiotu, zmianę) albo pisma procesowe,
 2. S24 – „stara usługa” usługa dla niektórych tylko podmiotów: spółek z o.o., spółek jawnych, spółek komandytowych, prostych spółek akcyjny, które zostały  zarejestrowane za pomocą formularzy elektronicznych przed dniem 1 lipca 2021 roku,
 3. bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych – za pomocą tej usługi składane były już wcześniej sprawozdania finansowe oraz dokumenty z nimi związane (uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, uchwały po podziale zysku pokryciu straty)

Konieczne jest posiadanie podpisu: kwalifikowane podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego (ePUAP krok po kroku w artykule: Porady prawne: Jak podpisać i przesłać elektroniczne sprawozdanie finansowe do Urzędu Skarbowego) ewentualnie skorzystać z pomocy pełnomocnika zawodowego (adwokata albo radcy prawnego), który zajmuje się sprawami gospodarczymi, w tym sprawami spółek,

Następnie należy wybrać interesujący nas: „Wniosek” albo „Pismo”. Do wyboru są:

 • Wnioski o rejestrację
 • Wnioski o zmianę
 • Wnioski o wykreślenie z KRS
 • Wnioski o wykreślenie z Rejestru Przedsiębiorców
 • Zaległości/Wierzytelności
 • Inne wnioski – w tej zakładce znaleźć można kilkanaście wniosków tematycznych ( np. wniosek o ustanowienie kuratora, o przyjęcie dokumentów do akt rejestrowych, o rozwiązanie podmiotu i ustanowienie likwidatora , oraz „Inny wniosek”, który umożliwia wpisanie dowolnej treści.

Wśród „Pism” znajdują się formularze:

 • Pismo procesowe ogólne
 • Pismo w sprawie
 • Pismo zawierające uzupełnienie braków

Po wypełnieniu interesującego nas formularza, należy dołączyć wymagane załączniki ( dokumenty konieczne do dokonania wpisu, nie załącza się dokumentów sporządzonych w formie aktu notarialnego przesłanego do repozytorium-wystarczy powołać się na taki dokument podając jego dane), opłacić wniosek za pomocą udostępnionej usługi płatności podpisać i wysłać do sądu.

Bez konieczności rejestracji i logowania się PRS daje możliwość korzystania z:

 1. wyszukiwarki KRS (link: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html) – taka usługa była już wcześniej dostępna,
 2. przeglądarki akt rejestrowych KRS (link: https://rar.ms.gov.pl/) tu będą znajdować się dokumenty składane do sądów rejestrowych, co do zasady te które stają się podstawą danego wpisu do KRS,
 3. przeglądarki dokumentów finansowych (link: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df).

W portalu w miarę sprawnie można zorientować się do stanu spraw załatwianych przez e-formularz KRS, bowiem na dole strony wyświetlany jest pulpit: „Sprawy w toku” zawierający informację o: Wnioskach (roboczych i wysłanych), Pismach (roboczych i wysłanych), Dokumentach w podpisie, Powiadomieniach (Nowe i Wszystkie) , korespondencji sądowej (Nowe i Wszystkie). Kliknięcie na odpowiedni kafel przerzuca nas bezpośrednio do określonego dokumentu.

­

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie


Zobacz też:

Porady prawne: Rewolucja w odszkodowaniach za błędy w sztuce lekarskiej?

Porady prawne: Rewolucja w odszkodowaniach za błędy w sztuce lekarskiej?


LubieHrubie na Instagramie