8 grudnia 2023

Portret Św. Mikołaja – zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym

Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie zaprasza do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Portret Św. Mikołaja”.

Reklamy

 

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

PORTRET ŚW. MIKOŁAJA

Reklamy

 

 

ORGANIZATORZY

Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie

 

CELEM KONKURSU jest:

podtrzymanie tradycji bożonarodzeniowych

kształtowanie gustów estetycznych, umiejętności artystycznych

rozwijanie upodobań plastycznych

konkurs adresowany jest do dzieci od 3 do 6 lat oddziałów przedszkolnych

 

TECHNIKA wykonanej pracy kredka, pastele, farby plakatowe, jednak TEMAT pracy powinien przedstawiać portret Św. Mikołaja

 

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE jest:

 konkurs organizowany jest dla dzieci tylko z powiatu hrubieszowskiego

wykonanie samodzielnie portretu

 wykonanie jednej pracy plastycznej

 

PRACE o formacie A4 winny zawierać następujące informacje podane bardzo czytelnie :

– nazwę Konkursu

– imię i nazwisko,

– wiek

– nazwę i adres przedszkola/szkoły bądź placówki kierującej pracę na Konkurs

– pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego

 

Dane można podać w formie tabelarycznej (poniżej tabelka do naklejenia na pracę).

 

BRAK DANYCH DYSKWALIFIKUJE PRACĘ W KONKURSIE.

 

PRAC KONKURSOWYCH NIE NALEŻY OPRAWIAĆ ANI PODKLEJAĆ.

 

ORGANIZACJA

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 29 listopada 2017 roku na adres:

 

Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie

ul. 3 Maja 11, tel. 84 696 27 83

www.muzeum-hrubieszow.com.pl

z dopiskiem KONKURS

 

ELIMINACJE odbędą się na początku grudnia br. Jury oceni prace w czterech przedziałach wiekowych 3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-latki oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Ponadto wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymują pamiątkowe dyplomy.

 

Prace nagrodzone i wyróżnione biorą udział w wystawie pokonkursowej.

 

O terminie spotkania z laureatami poinformujemy około 5 grudnia 2017r.

 

ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORÓW

poniżej 20 nadesłanych prac konkurs zostaje nierozstrzygnięty

prace plastyczne nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatorów, uczestnik przekazuje organizatorowi prawa autorskie swojej pracy

organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych.

udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osób i opiekunów biorących udział w konkursie oraz na akceptację warunków regulaminu konkursu.

 

 

Tabelka do naklejenia na pracę (wypełnić drukowanymi literami)

 

Konkurs plastyczny PORTRET ŚW. MIKOŁAJA

Imię i Nazwisko autora

 

Wiek

 

Nazwa i adres przedszkola/szkoły bądź placówki kierującej pracę na konkurs

 

Telefon przedszkola/szkoły bądź placówki kierującej pracę

 

Pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego