Powiat hrubieszowski: 1,5 miliona dotacji na przebudowę drogi Uśmierz – Hulcze – Ulhówek

W dniu 15 czerwca 2016 roku Starosta Hrubieszowski Józef Kuropatwa i Skarbnik Powiatu Dorota Guzina podpisali umowę z Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Uśmierz – Hulcze – Ulhówek o łącznej długości 12 km.

Reklamy

 

W dniu 15 czerwca 2016 roku Starosta Hrubieszowski Józef Kuropatwa i Skarbnik Powiatu Dorota Guzina podpisali umowę z Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem na dofinansowanie projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3449L Uśmierz – Hulcze – Ulhówek od km 1+800 do km 14+550 na terenie gminy Dołhobyczów” o łącznej długości 12,08 km.

Koszt całkowity realizacji zadania szacowany jest na kwotę 2 999 921,70 zł.

Na realizację inwestycji pozyskano 1 499 960,00 zł dofinansowania, co stanowi 50 % kosztu projektu. Kolejne 50% stanowi wkład własny dzielony równo pomiędzy Powiat Hrubieszowski i Gminę Dołhobyczów.

W 2016 roku Powiat Hrubieszowski w partnerstwie z gminami przebuduje 50 km dróg powiatowych na kwotę 11 000 000 zł.