Powiat hrubieszowski: Dotacje i szkolenia w SAAK

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury w Hrubieszowie zaprasza na bezpłatne szkolenia ze stypendiami i stażami oraz szkolenia z dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób z powiatu hrubieszowskiego.

Reklamy

DOTACJE NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI DLA KOBIET!

Zapraszamy do udziału w projekcie kobiety w wieku 30 – 55 lat, bezrobotne lub zatrudnione na umowę o pracę na czas określony, umowę zlecenie, umowę o dzieło – osiągające wynagradzanie miesięczne nieprzekraczające najniższej krajowej.

Reklamy

Oferujemy:

jednorazową dotację w kwocie od 24 000 zł do 27 000 zł

wsparcie pomostowe w kwocie 2 000 zł (wypłacane co miesiąc przez pierwszy rok prowadzenia działalności)

wsparcie szkoleniowo-doradcze

***

Szkolenie „Opiekun osoby starszej”

Zachęcamy do udziału w szkoleniu ze stażem!

Preferowani uczestnicy to:

osoby posiadające pole do 2 ha przeliczeniowych,

osoby 50 +,

osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności,

osoby zarejestrowane w PUP ponad rok.

Wszystkie osoby zainteresowane po ukończonym stażu zgodnie z nowymi wytycznymi muszą podjąć zatrudnienie.

Oferujemy:

szkolenie „Opiekun osoby starszej”

stypendium szkoleniowe

catering

3 miesiące stażu zawodowego

stypendium stażowe

zwrot kosztów dojazdu

***

FLORYSTYKA

Zapraszamy mieszkańców powiatu hrubieszowskiego do udziału w kursie florystycznym.

Miejsce szkolenia –  świetlica wiejska w Trzeszczanach.

Zajęcia będą odbywały się co drugi tydzień w godzinach popołudniowych.

Szkolenie adresowane  jest do:

osób pracujących

bezrobotnych

rolników

***

Szczegółowe informacje oraz zapisy w biurze SAAK

ul. 3 Maja 37 (Dom Nauczyciela, I piętro)

tel. 84 696 48 80 lub 888 814 550

e-mail: saak.hrubieszow@gmail.com