22 września 2023

Powiat hrubieszowski: Konkurs plastyczny na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze

Już po raz dziesiąty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie ogłasza konkurs plastyczny na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze.

Reklamy

Konkurs odbywa się pod patronatem Starosty Hrubieszowskiego.

Dla kogo? Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych Powiatu Hrubieszowskiego. Rozstrzygnięcia dokonamy w dwóch kategoriach wiekowych:

Reklamy

– klasy IV, V i VI szkoły podstawowej,

– klasa VII i VIII szkoły podstawowej.

Reklamy

Cele:

propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego,

zachęcanie do tworzenia rodzinnych form opieki nad dziećmi.

kształtowanie postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży

zwiększenie akceptacji społecznej dla wychowanków rodzin zastępczych.

Prace:

mają zawierać elementy graficzne i tekstowe,

wykonane w dowolnej technice płaskiej w formacie A3 lub A2,

w orientacji poziomej,

na odwrocie podajemy: imię i nazwisko autora, klasę, adres i telefon szkoły.

Konkurs trwa do 16 listopada 2020 r. do godziny 15.30.

Nagrody:

upominki rzeczowe,

kalendarze promujące rodzicielstwo zastępcze z nagrodzonymi pracami.


Do pobrania:

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze 2020 rok