Powiat hrubieszowski: Nabór kandydatów na rachmistrzów Powszechnego Spisu Rolnego

Gminy w powiecie hrubieszowskim ogłaszają nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 roku.

Reklamy

 

Burmistrz Hrubieszowa i wójtowie gmin w powiecie hrubieszowskim ogłaszają otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego 2020 r., na terenie gminy Hrubieszów w dniach od 1 września – 30 listopada 2020 r.

 

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

– być osobą pełnoletnią,

– zamieszkiwać na terenie danej gminy,

– posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

– posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

– nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Szczegóły można znaleźć na stronach gminnych:

 

Hrubieszów:

https://www.miasto.hrubieszow.pl/content/nab%C3%B3r-kandydat%C3%B3w-na-rachmistrz%C3%B3w-terenowych-w-powszechnym-spisie-rolnym-w-2020-r 

Gmina Hrubieszów:

https://www.hrubieszow-gmina.pl/aktualnosci/545-nabor-kandydatow-na-rachmistrzow-terenowych-do-powszechnego-spisu-rolnego-2020

Gmina Mircze:

http://mircze.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=2&dzialy=2&akcja=artykul&artykul=3360

Gmina Werbkowice:

http://werbkowice.pl/9-gmina/aktualnosci/2550-ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-rachmistrzow-terenowych-do-przeprowadzenia-powszechnego-spisu-rolnego-2020

Gmina Dołhobyczów:

http://dolhobyczow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=8&menu=10&dzialy=10&akcja=artykul&artykul=3627  

Gmina Trzeszczany

http://trzeszczany.pl/pl/article/1241

Gmina Horodło

http://horodlo.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=5&artykul=855&akcja=artykul