23 kwietnia 2024

Powiat hrubieszowski. Nie tylko susły i żołny

Urlopy sprzyjają podróżom. Czy jednak zawsze znamy swoje okolice i wiemy, jakie zwierzęta tu występują.

Fauna powiatu hrubieszowskiego reprezentowana jest głównie przez gatunki środkowoeuropejskie, pospolite w całej Polsce. Występują tu: jenot, borsuk, wydra, kuna leśna, kuna domowa, tchórz, łasica, gronostaj, dzik, łoś, sarna, jeleń i lis.

Charakterystycznym gatunkiem wschodniej Zamojszczyzny jest suseł perełkowany – zwierzę z „Polskiej czerwonej księgi zwierząt”. Jego występowanie stwierdzono na terenach gmin Dołhobyczów, Mircze i Uchanie.

Zwierzętami związanymi ze środowiskiem wodnym występującymi na terenie powiatu są bóbr i wydra. Na terenie gmin powiatu licznie reprezentowane są drobne ssaki – krety, norniki, chomiki i łasice – drobne ssaki drapieżne.

Ptaki w powiecie są najliczniejszą i najlepiej rozpoznaną gromadą kręgowców. Jednym z najcenniejszych środowisk awifauny jest dolina Bugu. Teren ten stanowi siedliska lęgowe wielu rzadkich gatunków: rycyka, krwawodzioba, zimorodka, płaskonosa, krakwy, cyranki, błotniaków łąkowego i stawowego, derkacza.

Dla wielu gatunków rzadkich jak i pospolitych dolina Bugu stanowi ważne miejsce żerowania. Należą do nich orlik krzykliwy, bocian czarny, czapla siwa, orzełek, gadożer, bocian biały. Ostoją fauny wodno – błotnej jest również śródpolne jezioro „Kacapka” koło Zosina. Szczególnie cenna jest lęgowa kolonia rybitwy białoskrzydłej. Występują tu również rybitwa czarna, bąk, perkozek, perkoz rdzawoszyi i łabędź niemy.

Do bardzo cennych gatunków leśnych zaliczany jest także bocian czarny. Zarówno bocian czarny jak i orlik krzykliwy to gatunki ptaków, wokół gniazd których wyznacza się strefy ochronne zabezpieczające ich stanowiska.

Bardzo ważną ostoję dla ptaków stanowią Lasy Strzeleckie. Wyjątkowo wysokie w skali kraju zagęszczenia osiąga zgrupowanie lęgowych ptaków drapieżnych oraz sów. Gatunkami charakterystycznymi tej ostoi są puchacz, bielik i jarząbek.

W powiecie hrubieszowskim charakter gleb sprzyja powstawaniu naturalnych lub sztucznych stromych ścian. Należą do nich brzegi Bugu i przydrożne skarpy. Tu gnieżdżą się brzegówki, zimorodki oraz charakterystyczne dla południowo – wschodniej Polski – żołny.

Zebrał: Daniel Buchowiecki
Fotografie: Marek Ryś i Mirosław Teterycz
_______________________________
Źródło informacji:
http://www.starostwo.hrubieszow.pl/page/90/fauna.html
http://www.tnz.most.org.pl/100procentnatury/gminy/hrubieszow