21 lipca 2024

Powiat hrubieszowski: Urzędy gmin ponownie otwarte dla interesantów

Od 25 maja 20120 r. urzędy administracji publicznej wznawiają bezpośrednie przyjęcia interesantów.

Reklamy

 

Werbkowice

Od 25 maja 20120 r. Urząd Gminy Werbkowice został otwarty dla mieszkańców oraz pozostałych klientów. Na teren Urzędu wchodzimy w maseczkach i rękawiczkach – tak, jak do marketu, dezynfekując ręce przy wejściu.

Reklamy

W Urzędzie może załatwiać sprawy jednocześnie 5 osób. Wskazane jest, aby osobiste stawiennictwo w Urzędzie Gminy następowało po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie lub pocztą e-mail.

Wizyta ta powinna odbyć się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i zabezpieczenia osobistego przewidzianego w obecnych uregulowaniach prawnych dotyczących COVID-19.

Reklamy

 

***

 

Mircze

Od dziś bezpośrednią obsługę interesantów przywraca również Urząd Gminy Mircze.

Obowiązują następujące zasady obsługi:

1) interesanci będą przyjmowani od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30;

2) liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi;

3) po wejściu do budynku Urzędu Gminy Mircze interesanci  będą kierowani do stanowiska pracy zajmującego się w urzędzie pod względem merytorycznym załatwieniem danej sprawy, po uprzednim upewnieniu się przez osobę kierującą, że liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie jest większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

Przy realizacji zadań związanych z przyjmowaniem i obsługą interesantów w celu zapewnienia bezpieczeństwa stosuje się wytyczne sanitarne w szczególności: przestrzeganie liczby interesantów o której mowa wyżej, dezynfekcję rąk, zakrywanie ust i nosa.

Jednocześnie informuje się, że załatwianie spraw w Urzędzie Gminy Mircze może być realizowane także za pośrednictwem:

1) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);

2) poczty elektronicznej na e-mail: gmina@mircze.pl i telefonicznie – w przypadku kiedy nie jest wymagany podpis;

3) operatora pocztowego.

Wnioski i dokumenty są do pobrania na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mircze.

 

***

 

Dołhobyczów

Przyjmowanie i obsługa interesantów będzie prowadzona we wszystkich sprawach realizowanych przez Urząd Gminy Dołhobyczów.

Obowiązują następujące zasady obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Dołhobyczów:

1) interesanci będą przyjmowani od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30;

2) liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi;

3) po wejściu do budynku Urzędu Gminy Dołhobyczów interesanci  będą kierowani do stanowiska pracy zajmującego się w urzędzie pod względem merytorycznym załatwieniem danej sprawy, po uprzednim upewnieniu się przez osobę kierującą, że liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie jest większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

Przy realizacji zadań związanych z przyjmowaniem i obsługą interesantów w celu zapewnienia bezpieczeństwa stosuje się wytyczne sanitarne w szczególności: przestrzeganie liczby interesantów o której mowa wyżej, dezynfekcję rąk, zakrywanie ust i nosa.

Jednocześnie informuje się, że załatwianie spraw w Urzędzie Gminy Dołhobyczów może być realizowane także za pośrednictwem:

1) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);

2) poczty elektronicznej na e-mail: sekretariat@dolhobyczow.pl i telefonicznie – w przypadku kiedy nie jest wymagany podpis;

3) operatora pocztowego.

Wnioski i dokumenty są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Dołhobyczów.

 

źródło: UG Werbkowice, UG Mircze, UG Dołhobyczów