Powiat hrubieszowski: Wsparcie dochodów związane z produkcją do buraków cukrowych do 2027 r.

Dnia 9 sierpnia 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy Krajowej Spółce Cukrowej S.A. Z ramienia Rejonowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy cukrowni Werbkowice reprezentował naszych plantatorów i członków Prezes Związku Mieczysław Środa.

Reklamy

Podczas obrad przyjęto preferowane odmiany buraka cukrowego na sezon 2022, omawiano stan plantacji w sezonie 2021 i przedstawiono następujący projekt Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępniło do konsultacji drugą wersję projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-27. Według projektu wysokość płatności powiązanej z produkcją buraków w okresie finansowanie wyniesie 422,73 miliona euro. Średnioroczne koperta przeznaczona na wsparcie uprawy buraków wyniesie zatem 84,55 mln euro, czyli ponad 2,5 mln euro więcej niż do tej pory. Warunki kwalifikowalności pozostają bez zmian:

  • Minimalne wymagania: 1 kwalifikujący się ha.
  • Działka rolna deklarowana do wsparcia (min. 0,1 ha) musi być położona na gruntach będących kwalifikującymi się hektarami
  • Uprawa buraków cukrowych
  • Zawarcie umowy dostawy, w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia odpowiedniemu podmiotowi określonej ilości buraków cukrowych z określonej powierzchni gruntów, a podmiot ten zobowiązuje się te buraki odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i przeznaczyć te buraki na produkcję cukru
  • Płatność przyznawana jest do powierzchni uprawy buraków cukrowych nie większej, niż powierzchnia uprawy buraków cukrowych określona w umowie

Autor, fot.: RZPBC przy cukrowni Werbkowice


Zobacz też:

Ślipcze: Poza służbą zatrzymali pijaną kierującą. Zobacz nagranie – WIDEO

Ślipcze: Poza służbą zatrzymali pijaną kierującą. Zobacz nagranie – WIDEO


LubieHrubie na Instagramie