Powiat hrubieszowski: Zmiany w Instrukcji Odbioru Surowca w KSC S.A. oraz cena buraków w kampanii 2022/23

W ubiegłej kampanii cukrowniczej, jak wszyscy plantatorzy pamiętają, największym problemem, szczególnie w naszej cukrowni Werbkowice, była polaryzacja i ocena zanieczyszczeń.

Reklamy

W związku z panującą epidemią Związki Plantatorów Buraka cukrowego miały ograniczone możliwości prowadzenia kontroli. Rada ZPBC przy KSC S.A. podjęła  decyzję, że należy tak zaktualizować Instrukcję Odbioru Surowca, aby zapewnić jak najbardziej obiektywną ocenę i rozszerzyć system weryfikacji pracy laboratoriów.

Powołany przez ZPBC zespół po kilkunastu tygodniach i wielu trudnych spotkaniach z zespołem z KSC S.A. wynegocjował następujące zapisy:

Reklamy
 • Ocena jakościowa dostarczanych korzeni buraka cukrowego wykonywana przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. będzie realizowana pod nadzorem Regionalnych Związków Plantatorów Buraka Cukrowego.
 • Podstawę wymogów jakościowych dotyczących buraków cukrowych stanowi Polska Norma PN-R-74458, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny natomiast oznaczania zawartości cukru w burakach cukrowych metoda polarymetryczna zatwierdzona przez ICUMSA (Międzynarodową Komisję Ujednolicania Cukrowniczych Metod Analitycznych)
 • Laboratoria surowcowe w Oddziałach KSC S.A., podlegać będą corocznej kontroli biegłości ich pracy przeprowadzanej przez zespół ekspertów z Politechniki Łódzkiej.
 • W czasie kampanii nie mniej niż 3 razy będą przeprowadzane próby porównawcze w zewnętrznych laboratoriach, by sprawdzić poprawność działania laboratoriów surowcowych cukrowni. Pierwsza próba musi być wykonana w pierwszej dekadzie od rozpoczęcia kampanii, natomiast kolejne po uzgodnieniach w ramach ZPBC.
 • Do przygotowania miazgi zostaną zastosowane piły o średnicy 26 cm zamiast 19 cm jak dotychczas. Pozwoli to na uzyskanie bardziej jednorodnej miazgi.
 • W laboratoriach cukrowni będą przeprowadzane codzienne badania na jednorodność miazgi.
 • Waga miazgi do próby została zwiększona z 200 gram do 350 gram
 • Monitoring z trzech kamer będzie standardowym narzędziem kontroli, pierwsza będzie pokazywała miejsce wbijania pobieraka, druga obraz z linii gdzie buraki są doczyszczane i dogławiane, trzecia natomiast będzie skierowana na miejsce oceny zawartości cukru. Zapis z tych kamer będzie przechowywany przez okres 30 dni.
 • Uzgodniono zapis dotyczący zanieczyszczeń ponadnormatywnych. Gdy wynik z pobranej próby wyjdzie ponad 20 % zostanie pobrana druga próba tylko na zanieczyszczenia a jej wynik będzie ostateczny.
 • Wszelkie parametry dotyczące określania jakości buraków cukrowych zostały zaktualizowane i doprecyzowane zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, Polskiej Normy PN-R-74458 i metodyki ICUMSA.
 • Kontrolerzy upoważnieni przez Regionalne Związki Plantatorów Buraka Cukrowego będą przeprowadzać kontrolę urządzeń oraz prowadzonych czynności dotyczących określenia wagi brutto, tary i zawartości cukru w burakach w sposób ciągły lub wyrywkowy.

Cena za buraki cukrowe na kampanie 2022/2023 została ustalona na 30 euro za tonę przy polaryzacji 16 % a koszt kompleksowej obsługi został utrzymany na dotychczasowym poziomie 4 zł/t.

Autor: RZPBC przy cukrowni Werbkowice

Fot. lubiehrubie.pl


Zobacz też:

Spróchniały konar runął na samochód osobowy. Kilkanaście tysięcy strat – ZDJĘCIA

Spróchniały konar runął na samochód osobowy. Kilkanaście tysięcy strat – ZDJĘCIA


LubieHrubie na Instagramie