Prawo: Brak limitów na koszty reklamy i doradztwa w podatku CIT

Od 2018 roku obowiązywały restrykcje w kwestii rozliczania w kosztach uzyskania przychodów niektórych rodzajów usług. Chodziło o tzw. usług niematerialnych tj: usługi doradcze, reklamowe, zarządcze i kontrolne, badania rynku, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Reklamy

W dniu 1 stycznia 2022 roku uchylony został przepis art. 15e ustawy o podatku dochodowych od osób prawnych (CIT). Zgodnie z tym przepisem podatnicy (min. spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, fundacje) miały obowiązek wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty usług niematerialnych o ile doszło do przekroczenia, określonego w ustawie limitu. Kwota kosztów, nieodliczona w danym roku podatkowym podlega odliczeniu w kolejnych 5 latach podatkowych.

Wobec treści tego przepisu niektóre spółki próbują zaliczać, nieodliczone wydatki z poprzednich lat w 2022 roku.

Reklamy

Jednakże interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej są konsekwentne i wskazują, iż nierozliczoną w poprzednich latach nadwyżkę kosztów uzyskania przychodów w 2022 roku należy rozliczać stosując dotychczasowe limity ( np. pismo z dnia 21 lipca 2022 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-2.4010.286.2022.1.EJ).

W mojej opinii, taka interpretacja może być uznawana za sprzeczną z prawem, o ile weźmie się pod uwagę treść art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021.2105, zwanej Polskim Ładem). W myśl tego przepisu podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy przed końcem roku podatkowego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2022 r. nabyli prawo do odliczenia kosztów na podstawie art. 15e ust. 9 CIT, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują prawo do tego odliczenia po dniu 31 grudnia 2021 r., w zakresie i na zasadach określonych w tym przepisie. Przywołany wyżej przepis stanowi o odliczeniu „w ramach obowiązujących w danym roku limitów”. Przyjąć zatem można, że skoro w 2022 roku nie ma limitów, to nierozliczone koszty z lat poprzednich można w 2022 roku rozliczyć w całości.

­

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie


Zobacz też:

Porady prawne: „Czyste Powietrze Plus” – pieniądze przed rozpoczęciem inwestycji

Porady prawne: „Czyste Powietrze Plus” – pieniądze przed rozpoczęciem inwestycji