Prawo: Nowe regulacje dla pośredników internetowych

Organy Unii Europejskiej opracowały nowe, ujednolicone zasady działalności w Internecie zwane aktem o usługach cyfrowych (AUC).

Reklamy

Chodzi tu o działalność polegającą na świadczeniu różnych usług dostępu do treści umieszczanych w Internecie przez inne osoby. Przepisy znajdą zastosowanie min. do administratorów serwisów społecznościowych, platform sprzedażowych czy oferujących usługi. Dotyczyć to będzie również podmiotów spoza Unii Europejskiej, o ile będą świadczyć usługę dla odbiorców z UE.

Celem rozporządzenia jest zapewnienie bezpiecznego środowiska cyfrowego, ze szczególnym uwzględnieniem użytkowników małoletnich.
Regulacja porządkuje i ujednolica: zasady usuwania treści nielegalnych i szkodliwych, obowiązki operatorów platform handlowych, co do bezpieczeństwa handlu elektronicznego, zasady związane z reklamami w tym reklamami ukierunkowanymi opartymi na profilowaniu.

Reklamy

Równocześnie rozporządzenie nie tworzy uniwersalnej definicji czym są treści nielegalne, co do których operator ma obowiązek usunięcia. Decydującą rolę w tej kwestii mają przepisy krajowe i unijne.

Użytkownicy mają być informowani o procedurach, środkach oraz narzędziach moderowania treści przez operatorów. Nadto użytkownicy maja mieć zagwarantowaną procedurę odwoławczą, określoną w AUC, na wypadek uznania ich treści za szkodliwe i w związku z tym ich zablokowaniem albo zablokowaniem konta.

W art. 24c i następne AUC w handlu elektronicznym wprowadza nowe obowiązki dla operatorów platform sprzedażowych tj:

– usuwanie nielegalnych towarów,

– sprawdzanie czy towary lub usługi nie zostały uznane za nielegalne w oficjalnych bazach danych,

– weryfikacja podmiotów oferujących swoje towary lub usługi,

– przystosowanie platformy internetowe do spełniania przez przedsiębiorców obowiązków informacyjnych wobec konsumentów.

Organ władzy publicznej będzie mógł nakazać usunięcie niebezpiecznych towarów (usług).

AUC wprowadza ograniczenia dotyczące ukierunkowanej reklamy internetowej. Zakazana jest taka reklama oparta na profilowaniu osób małoletnich oraz oparta o kryteria szczególnych danych osobowych (zwanych kiedyś wrażliwymi) min. przekonania religijne, orientacja seksualna.

Użytkownicy uzyskują prawo do informacji dotyczącej profilowania na potrzeby określonych reklam oraz wyraźnego określenia, które treści są sponsorowane.

Ochroną przestrzegania zasad AUC, w każdym państwie członkowskim ma zajmować się niezależny organ – zwany w rozporządzeniu koordynatorem do spraw usług cyfrowych.

Złamanie przepisów skutkować ma wysokimi karami pieniężnymi. Według art. 59 ust. 1 AUC górna granica to 6% rocznego globalnego obrotu danego dostawcy.

Przepisy AUC wejdą w życie z upływem 21 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (jeszcze jednak rozporządzenie nie zostało ogłoszone). Ich zasadnicza część wejdzie w życie nie wcześniej niż od początku 2024 roku.

Z całą pewnością należy przygotować się na nowelizację polskiej ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz dostosować własne regulacje (np. regulaminy) do wprowadzanych zmian.

­

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie


Zobacz też:

Porady prawne: Ubezwłasnowolnienie czym jest i jakie są konsekwencje

Porady prawne: Ubezwłasnowolnienie czym jest i jakie są konsekwencje