Protest w Werbkowicach. Postulaty plantatorów buraka cukrowego – ZDJĘCIA

W miniony piątek 4 grudnia 2020 r., przy Cukrowni Werbkowice, odbyła się akcja protestacyjna plantatorów buraka cukrowego z powiatu hrubieszowskiego i krasnostawskiego, uprawiających buraki dla KSC SA.

Reklamy

Marcin Furtak, jako przewodniczący komitetu strajkowego, wraz z delegacją plantatorów, złożyli postulaty plantatorów uprawiających słodką, kontrowersyjną w tym roku roślinę.

Dyrektor cukrowni – Maryla Symczuk, przyjęła delegację i petycję rolników w swoim gabinecie, wyszła na zewnątrz do protestujących i odpowiadała na argumenty zebranych rolników.

Atmosfera protestu była gorąca, ale przebieg spokojny, bez kolizji z prawem i dobrym imieniem uczestników tego spotkania.

W czasie dyskusji pojawiły się ważny dla obu stron wniosek. Obie strony są zainteresowane współpracą. – Czekamy teraz na odpowiedź Zarządu KSC – mówią organizatorzy protestu.

Związki Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni Werbkowice zostały poinformowane w minionym tygodniu o wynikach badań zamrożonych  próbek miazgi na polaryzację w niezależnym laboratorium KHBC-Kutno. Jak pokazały protokoły, polaryzacja jest prawie identyczna – czyli bez zarzutu.

­

 

Opracował: L-ZZPBC

Zdjęcia BRUNO Hrubieszów

Petycja – M. Furtak


Postulaty protestujących plantatorów:

­

 

Komitet Protestacyjny

Plantatorów Buraka Cukrowego

Przy  Cukrowni Werbkowice 

Hrubieszów, dnia 4.12.2020 r.

 
 

Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Oddział Cukrownia Werbkowice

ul. Przemysłowa 1

22-550 Werbkowice

 

Komitet Protestacyjny Plantatora Buraka Cukrowego Krajowej Spółki Cukrowej S.A. przy oddziale Cukrowni Werbkowice postuluje do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. przy oddziale Cukrowni Werbkowice o: 

  1.  wprowadzenie przelicznika polaryzacji cukru z 16% do 14% od kampanii cukrowej w 2020 roku,

  2. możliwość pobierania wtórnika do prób cukru w niezależnych laboratoriach,

  3. możliwość wykonania prób kontrolnych (ręcznych) zanieczyszczenia buraka, 

  4. gwarantowaną cenę minimalną 28 euro netto z tonę buraka cukrowego

  5. możliwość zakupu nasion nie tylko od Cukrowni Werbkowice

  6. zniesienie kosztów transportu i doczyszczania buraka cukrowego

  7. odwołanie dotychczasowego prezesa związków Mieczysława Środę 

­

 

Więcej zdjęć z protestu »