7 lipca rozpoczęły się prace związane z remontem drogi w miejscowości Brodzica.

Reklamy

Prace obejmą przebudowę drogi o łącznej długości 1639 metrów. W ich ramach zaplanowano: wykonanie wzmocnienia nawierzchni, odtworzenie rowów drogowych, regulację wysokości zjazdów indywidualnych oraz wykonanie poboczy z kruszywa i oznakowane.

Szerokość nawierzchni zostanie zwiększona do 6 metrów. Po obu stronach drogi zostaną wykonane pobocza o szerokości 1,25 m. W celu zapewnienia odwodnienia, zostaną także odtworzone istniejące rowy drogowe, poprzez ich odmulenie.

Reklamy

Wartość kosztorysowa inwestycji oszacowana została na 1.524.446,58 zł. W przetargu udział wzięły cztery przedsiębiorstwa, spośród których najkorzystniejszą ofertę na kwotę
849 985,35 zł. złożyła firma SADEX z Kolonii Sitno. Wybrana oferta stanowi 56% wartości kosztorysowej przebudowy.

fot. UG Hrubieszów