Przebudowy i remonty dróg na terenie Gminy Trzeszczany

W dniu 21.09.2018 r. oficjalnie odebrane zostały prace drogowe wykonane w bieżącym roku związane z przebudową dróg gminnych w miejscowościach Trzeszczany Drugie, Mołodiatycze, Bogucice, Józefin oraz Korytyna.

Reklamy

 

W dniu 21.09.2018 r. oficjalnie odebrane zostały prace drogowe wykonane w bieżącym roku polegające na przebudowie dróg gminnych w miejscowościach Trzeszczany Drugie, Mołodiatycze, Bogucice oraz Józefin. Ponadto w ramach umowy z wykonawcą wyremontowano drogę gminną w miejscowości Józefin, oraz Korytyna.

Łącznie przebudowano i wyremontowano 2,079 km dróg. Na wykonane prace wydatkowano kwotę w wysokości 414.823,28zł brutto. Gmina pozyskała również dofinansowanie na poziomie 66,86% poniesionych kosztów na realizację robót drogowych w miejscowości Józefin. Dofinansowanie przyznane zostało ze środków celowych województwa lubelskiego.

 

źródło i fot. UG Trzeszczany