Przed nami II sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

W dniu 12.12.2014r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, przy ul. Narutowicza 34 odbędzie się II sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie V kadencji.

Reklamy

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Powiatu z dnia 27 listopada 2014 r.

5. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

6. Uzupełnienie składu Rady Powiatu.

–    wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu,
–    złożenie ślubowania.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Hrubieszowskiego.

    wystąpienie Starosty,
    dyskusja,
    podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie.

    wystąpienie Starosty,
    dyskusja,
    podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

    wystąpienie Starosty,
    dyskusja,
    podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Lubelskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem badań lekarskich na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Hrubieszowie w 2014 r.

    wystąpienie Starosty,
    dyskusja,
    podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

    wystąpienie Starosty,
    dyskusja,
    podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Hrubieszowie do wykonywania czynności związanych z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Powiatu w Hrubieszowie.

    wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu,
    dyskusja,
    podjęcie uchwały

13.    Interpelacje i  zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

14.    Wnioski i oświadczenia radnych.

15.    Zakończenie obrad.