Przed nami IV sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

W dniu 29.01.2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbędzie się IV sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie V kadencji.

Reklamy

 

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Prezentacja modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego  przeprowadzona przez przedstawiciela Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

3.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

4.    Przyjęcie porządku obrad.

5.    Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2014 r.

6.    Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

7.    Uzupełnienie składu Rady Powiatu.
–    wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu,
–    złożenie ślubowania.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Hrubieszowie na rok 2015.
–    wystąpienie Przewodniczącego Rady,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Starosty Hrubieszowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 r.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

10.    Rozpatrzenie projektu uchwały przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Hrubieszowski za rok 2014.
–   wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–   podjęcie uchwały.

13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/185/2013 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013 – 2016”.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2015.
–    wystąpienie Przewodniczącego Rady,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji powołanych przez Radę Powiatu na rok 2015.
–    wystąpienie Przewodniczącego Rady,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

16.    Interpelacje i  zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

17.    Wnioski i oświadczenia radnych.

18.    Zakończenie obrad